לקוחות

חינוך פיננסי של הלקוחותמתן מידע פיננסי


במסגרת פעילות הבנק להגברת החירות הפיננסית הוא מספק ללקוחותיו מידע רב בתחומים פיננסיים שונים. זאת על מנת לתת ללקוחות תמונת מצב מלאה ככל האפשר, שתאפשר להם לאזן בין הצרכים והיכולות הפיננסיות שלהם לטווח הקצר והארוך.  מידע זה כולל מידע פרטני על פעולות שביצע הלקוח, מגוון מוצרים וכלים לניהול הפיננסי שלו, לצד מידע עדכני ומגמות על השוק (למשל, ביחס לפנסיה, לחסכון, לשוק ההון, לשוק הדיור וכו'). המידע מונגש ללקוחות בערוצים שונים: בערוצים הדיגיטליים (אתר, טלפון, סמארטפון וטאבלט), באמצעות הבנקאים בסניפים ועל ידי מומחי הבנק בתחומים הפיננסיים השונים.

WPS1, render time:1508 mSec