היבטים נוספים של אחריות חברתית בפעילות הבנק

אחריות חברתית הינה נדבך אסטרטגי בפעילות הבנק ומשולבת בממדי הפעילות השונים שלו.
להלן ריכוז לינקים המקשרים לפעילויות שונות ברוח האחריות החברתית והמוצגות באתר מעבר לאזור הייעודי המוקדש לתחום זה.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • משכנתא ירוקה- עידוד בנייה בתקן סביבתי

 

 

 

 

 

 

אחריות חברתית
WPS2, render time:2559 mSec