חיים עם הסביבה

מתמודדים עם התחממות גלובליתמתמודדים עם התחממות גלובלית

 

בנק הפועלים מכיר בתופעת שינוי האקלים הגלובלית, לכן הבנק מנטר את הרכיבים העיקריים שתורמים לפליטת גזי החממה. בשנת 2010 בנק הפועלים הצטרף למערך הדיווח הוולונטרי על גזי החממה של המשרד להגנת הסביבה. מאז, בנק הפועלים מדווח למערך הרישום בהתאם למתודולוגיה המוסכמת. בנוסף לצריכת אנרגיה (חשמל ותחבורה) הבנק מנטר פליטות עקיפות נוספות, כגון: ייצור נייר, בינוי סניפים, טיפול בפסולת, טיסות עובדים וכו'.

  • המדריך הפחמני של בנק הפועלים לשנת 2015: 61,511 טון CO2eq (הכולל את שלושת המכלולים). הנתון מהווה ירידה של כ-12.9% לעומת הנתון לשנת 2014; 
  • נתון המדרך הפחמני לשנת על 2015 (61,511 טון CO2eq) מלמד על ירידה של משמעותית של כ-35% בטביעת הרגל הפחמנית בשנתיים האחרונות (נתון 2013- 94,324 CO2eq). זאת בעיקר בשל המעבר לצריכת החשמל מדוראד, המייצר חשמל מתמהיל דלקים "נקי" יותר במונחי איכות הסביבה;
  • צמצום רב שנתי בטביעת הרגל הפחמנית: בין השנים 2010-2015 צמצם הבנק את טביעת הרגל הפחמנית ב- 42.4%.

 

דיווח פחמני


 

WPS2, render time:1475 mSec