חיים עם הסביבה

מנהלים משאבי סביבהנייר

 

נייר הוא מחומרי הגלם המרכזיים הנצרכים בפעילות השוטפת ועל כן הבנק מנהל משאב זה בהתאם לתפישה כוללת של צמצום צריכתו והגדלת המיחזור. במהלך שנת 2016 נמשכה המגמה להפחתת צריכת הנייר בבנק. דגש מיוחד ניתן על מיצוי הפוטנציאל של מיכון התהליכים שעד כה צרכו נייר. הישג משמעותי זה מתאפשר בעיקר הודות לפרויקט האסטרטגי "סניף ללא נייר". פרויקט זה, המתנהל בחטיבת האסטרטגיה של הבנק, בהובלת יחידת "פועלים בדרך הנכונה" החל משנת 2009, עוסק בניתוח צריכת הנייר בבנק והאפשרויות לצמצום או ביטול טפסים ודוחות, הן לצרכים פנימיים של הבנק והן לצורכי דיוור ללקוחות.

 

  • צריכת נייר: בשנת 2016 הופחתה הצריכה בבנק ב- 42 טון לעומת שנת 2015. זוהי ירידה שנתית בשיעור של 3%;
  • צריכת הנייר לשימושים פנימיים בבנק בשנת 2016 ירדה בכ- 60% בהשוואה לשנת 2007 (כשנת בסיס) וצריכת הנייר למטרות דיוור ללקוחות ירדה בכ- 39%, בהתבסס על השוואה זו;
  • מחזור קרטון: כ- 9.3 טון נאספו ופונו למחזור בשנת 2016;
  • "דואר נט": בשירות משתמשים 579 אלף לקוחות. מספר המשתמשים ירד בצורה מינורית במהלך שנת 2016 ב- 1.7%, בהשוואה לסוף שנת 2015. זאת בשל פתיחת ערוץ נוסף ללקוחות הבנק לקריאת דואר אלקטרוני – דיוור במייל.

 

מגוון היוזמות במסגרת פעילות היחידה "סניף ללא נייר" מציג מידי שנה חיסכון של כ- 196 מיליון דפים וכ-41 מיליון ש"ח החיסכון המצטבר בצריכת הנייר הנמדד החל משנת 2007 (כשנת בסיס) עמד על 9,017 טונות. חיסכון זה שווה ערך למניעת הכריתה של כ- 138,000 עצים לצורכי ייצור הנייר.


 


נייר

WPS1, render time:603 mSec