חיים עם הסביבה

הופכים פסולת למשאב ומונעים זיהום סביבתימחזור פסולת

בנק הפועלים מיפה את סוגי הפסולת השונים הנוצרים עקב פעילותו ובהמשך למיפוי זה, נבחנו שלוש הדרכים הסביבתיות לטפל בהם: שימוש חוזר במשאב או ברכיביו (במצבו כפי שהוא או תוך נקיטת צעדי שיפור); מחזור של המשאב ע"י גורמים חיצוניים שממירים אותו לחומר גלם ועל ידי כך מכניסים אותו בחזרה לתהליך הייצור; הטמנה אחראית באמצעות איסוף והעברה לאתרים מורשים (מניעת זיהום סביבתי).

 

להלן פעולות נבחרות ב- 2016:

  • כ- 9.3 טון נאספו ופונו למחזור בשנת 2016;
  • פונו בבנק כ- 104,690 פחיות ובקבוקים למחזור;

 

מחזור פסולת
 

 

 

WPS2, render time:1552 mSec