עובדים

דיאלוג ושיתוףהידוק הקשר בין ההנהלה לעובדים

 

בנק הפועלים רואה בעובדיו שותפים מלאים התורמים לתהליכים העסקיים והארגוניים. העובדים הופכים לשותפים במהלך קידום העשייה בבנק, באמצעות תקשורת חוצת ארגון בכל המימדים: דיאלוג בין מנהלים לעובדים ותקשורת ישירה בין היחידות השונות. דיאלוג ישיר בין מנהלים לעובדים מאפשר חיבורם של העובדים ליעדים ארגוניים. במהלך שנת 2016 הבנק קידם מספר רב של תהליכים ויוזמות בתחום. להלן שלושה ערוצים מרכזיים:

  • "בשותף"- רשת עסקית פנים ארגונית חדשה שהושקה בתחילת שנת 2016 באופן הדרגתי בבנק ומטרותיה הן קידום תקשורת פנים- ארגונית וקידום עסקים באמצעות שיתוף בידע ועבודה בקהילות. הרשת מאפשרת  לעובדים ולמנהלים להתעדכן, לשתף במידע, לעבוד בצוותים מקצועיים ולקדם פרויקטים במהירות ובקלות. בדומה לרשתות חברתיות-עסקיות מחוץ לבנק, גם ברשת הפנים- ארגונית  העובד יכול להקים בלוגים, קהילות, לתייג על פי עולמות תוכן מקצועיים וכו'. שימוש ברשת יחזק  תרבות של שיתוף, התמקצעות והעצמה אישית בבנק;
  • מפגשי הנהלה - עובדים - סדרות מפגשים שונות בין הנהלת הבנק לעובדים שמתקיימים במטרה להדק את הקשר בין ההנהלה לנעשה בשטח;
  • "Gemba" - מנהלים שותפים מקרוב – במסגרת הפרויקט, מבקרים מנהלי אגפים מההנהלה הראשית בסניפים או בנקודות מגע אחרות עם לקוחות, על מנת לחוות את "רצפת הייצור", להעלות שאלות וסוגיות מהאינטראקציות עם לקוחות ולהציע מקומות בהם שיפור קטן יכול לבצע שינוי גדול;

מנכ"ל הבנק, ציון קינן עם העובדים באחד המפגשים

אחד ממפגשי "ארוחת הבוקר" עם מנכ"ל הבנק

WPS1, render time:1608 mSec