מאמצים יוזמות

חברות במנהיגות העסקית של ארגון מעלהחברות במנהיגות העסקית של ארגון מעלה

 

בדירוג החברות המובילות בתחום האחריות החברתית בישראל לשנת 2017, הנעשה על בסיס הביצועים בשנת 2016, דורג הבנק בראש דירוג ה"פלטינה פלוס", שהיא קטגוריית מצטיינים בסולם הדירוג הכולל, הודות לביצועיו במימדי הקיימוּת והאחריות החברתית. הבנק ממוקם בראש דירוג מעלה כולו. בדירוג השתתפו 128 מבין החברות הציבוריות והפרטיות הגדולות בישראל, שמחזור ההכנסות שלהם המצרפי הנו 410 מיליארד שקל והמעסיקות 310,000 עובדים. הישג זה מהווה ציון דרך נוסף במסגרת התפיסה האסטרטגית של הבנק, שאימץ את הקיימוּת והאחריות החברתית כיסודות מובילים בפעילותו.

 

ארגון מעלה

WPS2, render time:656 mSec