מאמצים יוזמות

הצטרפות ל-GLOBAL COMPACTבחודש ספטמבר 2010, בנק הפועלים הצטרף ליוזמת ה "Global Compact" של האו"ם. יוזמה זו מעגנת שותפות חוצת גבולות לאומיים בין הארגונים העסקיים והאו"ם. זאת, כדי לקדם את התפתחות השווקים, המסחר, הטכנולוגיה והכלכלה באופן מועיל למשקים, לקהילות ולדורות הבאים בכל רחבי תבל.


הצטרפות הבנק ליוזמה זו מהווה הצהרת התחייבות לקדם וליישם את עשרת העקרונות האוניברסאליים של האו"ם בתחומי זכויות אדם, העסקה, סביבה ומניעת שחיתות. במעמד ההתחייבות לפעול בהתאם לעקרונות אלה, בנק הפועלים, כארגון גלובלי, הצטרף לאלפי ארגונים עסקיים מתקדמים, המקיימים את פעילותם ביותר מ-130 מדינות בעולם.


הצטרפות הבנק ליוזמת 'Global Compact" הינה צעד נוסף במחויבותו לתפישת הקיימות והאחריות התאגידית וליישומה. כבר כעת, במסגרת התכנית לקיימות והאחריות התאגידית, פעילות הבנק בכל אחד מהתחומים המוזכרים ביוזמה נעשית בהתאם לסטנדרטים המתקדמים והגבוהים ביותר, כאשר אחד הביטויים לכך הוא פרסום דו"חות אחריות תאגידית בעשר השנים האחרונות בהתאם לעקרונות בינלאומיים (GRI) וברמת הדירוג הגבוהה ביותר.

 

עשרת העקרונות האוניברסאליים של "Global Compact":   

זכויות אדם

  • עקרון ראשון: על עסקים לתמוך ולכבד את מאמצי ההגנה על זכויות אדם שזכו להכרה בינ"ל. 
  • עקרון שני: על עסקים לוודא שאינם שותפים להפרת זכויות אדם.

 

העסקה

  • עקרון שלישי: על עסקים לכבד את חופש ההתאגדות של העובדים ולהכיר בזכות למו"מ קיבוצי. 
  • עקרון רביעי: על עסקים להימנע מכל הצורות והאופנים של עבודה בכפייה. 
  • עקרון חמישי: על עסקים להימנע באופן מוחלט מכל צורה של עבודת ילדים. 
  • עקרון שישי: על עסקים להימנע מאפליה בתעסוקה והעסקה.

 

סביבה

  • עקרון שביעי: על עסקים לתמוך בגישת ההזהרות המונעת נוכח האתגרים הסביבתיים. 
  • עקרון שמיני: על עסקים לנקוט יוזמות לקידום והרחבה של האחריות הסביבתית. 
  • עקרון תשיעי: על עסקים לעודד פיתוח והפצה של טכנולוגיות ידידותיות לסביבה.

 

מניעת שחיתות

  • עקרון עשירי: על עסקים לפעול נגד שחיתות בכל צורותיה, לרבות סחיטה ושוחד.

 

WPS1, render time:1347 mSec