חברי דירקטוריון הבנק

עודד ערן


 • יו"ר הדירקטוריון של הבנק מיום 1 בינואר 2017.
 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: אשראי, אסטרטגיה ופיתוח עיסקי, כספים ותשקיפים, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • חבר בועדות תגמול וניהול ובקרת סיכונים של הדירקטוריון.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר שני בספרות - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במשפטים - אוניברסיטת תל-אביב; בעל תואר ראשון במדעי הרוח - האוניברסיטה הפתוחה.
 • דירקטור ובעל שליטה בחברות: חברת עו"ד עודד ערן ומינורטיל בע"מ.
  יו"ר הועד המנהל של עמותת פועלים בקהילה (ע"ר).
  שימש יועץ מיוחד למשרד עורכי הדין גולדפרב, זליגמן ושות' ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור באדם ומלואו – הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל וכחבר הועד המנהל של עמותת מגדלור לקידום והפצת תרבות בת זמננו, אך כיום שוב אינו מכהן בהם.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
מאיר ויצ'נר


 • יו"ר ועדת טכנולוגיה ומחשוב של הדירקטוריון.
 • חבר בועדת הדירקטוריון:  אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 24 בנובמבר 2009.
 • בעל תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - EMBA – Northwestern University, Chicago.
  בעל תואר ראשון במדעי המדינה ומדעי המחשב – אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
  מכהן כמנהל אסטרטגיה גלובלית של קבוצת אריסון (בעלת השליטה בבנק) וכן מכהן כיו"ר קבוצת Miya, הנשלטת ע"י בעלת השליטה בבנק.
  חבר בדירקטוריונים של החברות: Miya S.a.r.l, Miya Lux Holdings S.a.r.l,Miya Water Holdings Ltd., Miya Water Projects Ltd., Dorot Management Control Valves Ltd., Miya Water SA (Proprietary) Ltd., Miya Water Mexico, S.A. DE C.V., Miya NL Holdings BV, Miya NL Projects BV, Miya Lux Holdings S.A.R.L, Swiss IP Branch, Miya Australia Holdings PTY LTD, Miya Voda D.O.O, Romiya (Subsidiary of Miya Water S.R.L), Miya Colombia S.A.S, 4Water Supplies (Pty) Ltd., Miya Puerto Rico LLC.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטור בחברות: סטורוייז בע"מ, Storwize Inc. (Delaware- US), Veritec Consulting Inc., Miya Brasil Soluções em Engenharia Hidráulica Ltda ופור אינטגריטי גרופ בע"מ, Miya Bahamas Ltd., Miya Manila Water Projects Inc, WRP Consulting Engineers (Proprietary) Ltd., S.C. Miya Water S.R.L, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
יעקב פאר


 • חבר בועדות הדירקטוריון: אשראי, כספים ותשקיפים, ביקורת, ניהול ובקרת סיכונים  אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 6 באוקטובר 2010.
  כהונתו בת שש השנים, של מר יעקב פאר, כדירקטור חיצוני בבנק, הסתיימה ביום 6 באוקטובר 2016, הבחירה במר יעקב פאר לכהונת דירקטור בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק ביום 28 בספטמבר 2016.
 • בעל תואר שני בניהול עסקי בהנדסת תעשיה וניהול – אוניברסיטת בן-גוריון.
  בעל תואר ראשון בכלכלה – אוניברסיטת בן-גוריון.
 • יועץ כלכלי וניהולי לעסקים קטנים.
  חבר בעמותת ידידי מרכז רפואי רבין.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
אפרת פלד


 • חברה בועדות הדירקטוריון: כספים ותשקיפים, לניהול ובקרת סיכונים, ממשל תאגידי ומחזיקי עניין תגמול בהרכבה המורחב, אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהנת בתפקיד יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברות: אריסון החזקות (1998) בע"מ, אריסון השקעות בע"מ, אריסון קיימות בע"מ, ארזף בע"מ, ארזף ב' (97) בע"מ וכמנכ"ל החברות: SAFO LLC וארזף ג' בע"מ, אשר נמצאות בשליטתה של בעלת היתר השליטה בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 24 בינואר 2007.
 • בעלת תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים – EMBA – תוכנית בינלאומית קלוג רקאנטי, אוניברסיטת ת"א ו- Northwestern University.
  בעלת תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת ת"א;
  בוגרת לימודי תעודה בשמאות מקרקעין, אוניברסיטת ת"א;
  יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברות: אריסון החזקות (1998) בע"מ, אריסון השקעות בע"מ, אריסון קיימות בע"מ, ארזף בע"מ, ארזף ב' (97) בע"מ, ארזף ג' בע"מ וכן כמנכ"ל SAFO LLC.
  חברה בדירקטוריונים של החברות: שיכון ובינוי בע"מ, אב-אר השקעות הון 1997 בע"מ, מלח הארץ בע"מ, Arison Investments USA, LLC, וארשב אחזקות בע"מ.
  חברה בדירקטוריון מכון ויצמן למדע.
  כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: ביומדיקל אינווסטמנטס (1997) בע"מ, 4integrity Group LLC, MIYA S.a.r.L ו- MIYA Luxembourg S.a.r.L., אך כיום שוב אינה מכהנת בהן.
 • הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
דליה לב


 • יו"ר ועדת תגמול של הדירקטוריון
 • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת אשראי, ועדת ביקורת, ועדה לאסטרטגיה ופיתוח עיסקי, ועדת כספים ותשקיפים.
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 12 באפריל 2018.
 • רואת חשבון מוסמכת - האוניברסיטה העברית.
  LLM (מוסמך במשפטים) – אוניברסיטת בר אילן.
  Advanced Management Program – Harvard Business School.
  מגשרת מוסמכת – לשכת עורכי הדין.
 • משמשת כיו"ר ומנכ"ל בלגל בע"מ (חברה בבעלות מלאה).
 • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שטראוס גרופ בע"מ, פז חברת הנפט בע"מ, אך כיום איננה מכהנת בהן.
 • הדירקטורית הינה "בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
משה קורן


 • יו"ר ועדות הדירקטוריון: הועדה לניהול ובקרת סיכונים.
 • חבר בועדות הדירקטוריון: אשראי, ביקורת, כספים ותשקיפים, תגמול.
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 3 באוגוסט 1992.
 • בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה – האוניברסיטה העברית.
  בוגר קורסים בנושא ניתוח דו"חות כספיים.
  יועץ בנקאי ופיננסי.
 • הדירקטור הינו "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" לצורך עמידה ב"מספר המזערי" של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שקבע הדירקטוריון כנדרש בחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו.
ראובן קרופיק


 • חבר בועדות הדירקטוריון: ביקורת, טכנולוגיה ומחשוב, כספים ותשקיפים וממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • מכהן כדירקטור חיצוני (כהגדרתו בהוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל, כאשר תנאי הכשירות לבחירתו דומים לתנאי הכשירות לבחירתם של דירקטורים חיצוניים כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן- "חוק החברות")), והינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטור אינו עובד של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 18 בפברואר 2016.
 • בעל תואר ראשון במדעי החברה, תוך התמחות בכלכלה ומדעי המדינה – האוניברסיטה העברית ירושלים.
  בעל תואר ראשון במשפטים – אוניברסיטת תל-אביב.
  בוגר השתלמות במנהל עסקים של מרכז קלוג (Kellogg) רקאנטי - אוניברסיטת תל-אביב.
 • דירקטור בחברות, יזם עסקי.
  דירקטור ביקבי רקאנטי בע"מ ודירקטור ב- NYK Technologies (חברה משפחתית).
  חבר בועד המנהל של המכון לביומתמטיקה רפואית, ע"ר.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל בכלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; כשותף, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארטה וונצ'ר גרופ בע"מ; כיו"ר דירקטוריון החברות: גמידה סל בע"מ, מדיוונד בע"מ, די פארם בע"מ, ביוקנסל בע"מ, אנדרומדה ביוטק בע"מ; וכדירקטור בדירקטוריון החברות: קיורטק בע"מ, קמפוס ביו ניהול בע"מ ו- NIK בע"מ, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
רונית אברמזון-רוקח


 • יו"ר ועדת ביקורת של הדירקטוריון
 • חברה בועדות הדירקטוריון: ועדת תגמול, ועדה לניהול ובקרת סיכונים, ועדת ממשל תאגידי ומחזיקי עניין.
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999), והינה בעלת כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
 • הדירקטורית אינה עובדת של הבנק, של חברת בת שלו, חברה קשורה שלו או של בעל עניין בבנק.
 • מכהנת כדירקטורית בבנק מיום 5 פברואר 2018.
 • בעלת תואר ראשון במשפטים – האוניברסיטה העברית ירושלים.
 • משמשת כיועצת משפטית בתחומי חברות, ניירות ערך ובנקאות (רונית אברמזון, שירותים משפטיים בע"מ).
 • חברה בעמותת הקרן לירושלים (ע"ר), בעמותת שילוב - מכון לטיפול משפחתי וזוגי (ע"ר), במכללה האקדמית בית ברל (ע"ר) ובציפורי מרכז להכשרה ומנהיגות בע"מ (חל"צ).
 • כיהנה בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כדירקטורית בחברות: מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, מגדל שוקי הון בע"מ וכרמל אולפינים בע"מ (דח"צ), אך כיום שוב אינה מכהנת בהן.
ריצ'ארד קפלן


 • חבר בועדת הדירקטוריון:  טכנולוגיה ומחשוב
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 1 ביולי 2018.
 • מהנדס מכונות, אוניברסיטת בראון.
  דוקטור למשפטים, אוניברסיטת קורנל.
 • מכהן כסגן נשיא, ראש תחום פיתוח שירותים פיננסיים גלובליים בחברת IBM.
  כיהן בחמש השנים האחרונות או בחלק מהן כמנכ"ל חברת IBM Israel; כחבר מועצת המנהלים בלשכת מסחר ישראל ארה"ב וכיו"ר חברי הדסה, אך כיום שוב אינו מכהן בהן.
 • הדירקטור הינו בעל כשירות מקצועית (כמשמעותו בסעיף 240(א1) לחוק החברות).
עידו שטרן


 • חבר בועדות הדירקטוריון: ממשל תאגידי ומחזיקי עניין, ועדת תגמול, אסטרטגיה ופיתוח עיסקי.
 • מכהן בתפקיד סמנכ"ל ויועץ משפטי באריסון החזקות (1998) בע"מ, אריסון השקעות בע"מ, אריסון קיימות בע"מ, ארזף ב' 97 בע"מ, ארזף בע"מ ואב-אר השקעות הון 1997 בע"מ, אשר נמצאות בשליטתה של בעלת היתר השליטה בבנק.
 • מכהן כדירקטור בבנק מיום 24 בספטמבר 2012.
 • בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) – האוניברסיטה העברית, ירושלים.
  בוגר תוכנית לפיתוח מנהלים – בית ספר למינהל עסקים, אוניברסיטת Harvard, בוסטון.
 • חבר בדירקטוריונים של החברות: שיכון ובינוי בע"מ ומלח הארץ בע"מ.
WPS1, render time:291 mSec