חברות בנות

חברות הבת של בנק הפועלים

חברות הבת של בנק הפועלים פועלות בארץ ובכל רחבי העולם, חלקן בתחומי הבנקאות ואחרות בתחומים נוספים.

כמו כן, אנו משקיעים במגוון תחומים, בעיקר במשק הישראלי, באמצעות חברות המסונפות לקבוצת בנק הפועלים.
לפניך רשימת תחומי הפעילות והגופים באמצעותם אנו פועלים:

 

חברות בת בחו"ל

 

כרטיסי אשראי

 

חברות נאמנות

 

בנקים להשקעות ושרותי מימון

 

ניהול תיקי השקעות

WPS1, render time:362 mSec