בעלי המניות

בעלי המניות

אחוזי אחזקה 

ציבור

80%

אריסון אחזקות

20%

 

               

קשרי משקיעים

WPS1, render time:1230 mSec