דירוג הבנק

הבנק מדורג על-ידי חברות דירוג בישראל ובחו"ל כלהלן:
בישראל מדורג הבנק על-ידי חברת "מעלות - החברה הישראלית לדירוג ניירות-ערך בע"מ" בדירוג (AAA).

 

הדירוג של הבנק ומדינת ישראל על-ידי חברות הדירוג הבינלאומיות:

  סוכנות דירוג  מט"ח טווח ארוך  מט"ח טווח קצר  אופק הדירוג 
 ישראל –סוברני:        
  Moody’s A1 P-1 יציבה
  S&P A+ A-1 יציבה
  FitchRatings A+ F1 יציבה
 בנק הפועלים:        
  Moody’s A2 P-1 יציבה
  S&P A- A-2 יציבה
  FitchRatings A F1 יציבה

 

 

WPS2, render time:1646 mSec