פרופיל הבנק

משכנו הראשון של בנק הפועליםבנק הפועלים בע"מ נוסד בשנת 1921 על-ידי המוסדות המרכזיים של היישוב באותה עת – ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.

 

בשנות קיומו, פיתח הבנק רשת סניפים ופעילות בנקאית מסחרית ענפה בכל תחומי הבנקאות, והוא מספק מגוון רחב של שירותים בנקאיים ופיננסיים ללקוחותיו. נוסף על פעילותה בארץ, לקבוצה גם פעילות בחו"ל באמצעות סניפים, נציגויות וחברות-בת, וכן באמצעות קשרים עם בנקים ברחבי העולם.

 

 

פעילות קבוצת הבנק בארץ

קבוצת הבנק פועלת בישראל במכלול תחומי הבנקאות השונים, באמצעות שתי חטיבות מרכזיות:

החטיבה העסקית משרתת את מרבית הלקוחות העסקיים, כאשר בתחום החברות הגדולות (Corporate) פועלת החטיבה באמצעות סקטורים בעלי התמחות ענפית, הממוקמים בהנהלה הראשית, בתחום החברות הבינוניות (Middle Market) פועלת החטיבה באמצעות מרכזי עסקים, הפרוסים ברחבי המדינה. שירותי הבנקאות השונים ניתנים לקוחות החטיבה באמצעות מערך הסניפים העסקיים המספקים את מכלול השירותים העסקיים הנדרשים.

 

החטיבה הקמעונאית (Retail) משרתת, באמצעות מערך הסינוף, בין השאר, לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים, אחראית על הפעלת שירותים בערוצים הישירים: אינטרנט, פועלים בטלפון וסלולר, וכן מרכזת את תחומי האשראי הצרכני והמשכנתאות. החטיבה הקמעונאית פועלת באמצעות מאות סניפים המספקים את מכלול השירותים הבנקאיים.

בניין הנהלה ראשית כיום

 

פעילות קבוצת הבנק בארץ מתבצעת גם באמצעות חברות בת בתחומים, שעיקרם:

  • חברות כרטיסי חיוב ואשראי - "תשלובת ישראכרט". החברות פועלות בתחום אמצעי התשלום תחת קורת גג ניהולית ותפעולית אחת –והן מנפיקות, מתפעלות ומשווקות את כרטיסי האשראי בקבוצת הבנק ומחוצה לה, לשימוש בארץ ובחו"ל.
  • חברה לניהול תיקי השקעות - חברת פעילים - חברה לניהול השקעות בע"מ, מנהלת תיקי השקעות לגופים מוסדיים וליחידים.
  • "פועלים שוקי הון" - בנק ההשקעות של פועלים שוקי הון פועל בשוק הישראלי משנת 1990. יחד עם השותפים האסטרטגיים, בנק ההשקעות האמריקאי וויליאם בלייר, מציעה פועלים שוקי הון מגוון רחב של שירותי בנקאות להשקעות גלובליים, הכוללים הנפקות ציבוריות בארץ ובעולם, מיזוגים ורכישות בארץ ובחו"ל, הנפקות פרטיות, פעילות מחקר, ארגון מבני מחודש לעסקים ופתרונות מימון.

 

פעילות קבוצת הבנק בחו"ל

הפעילות הבינלאומית של קבוצת הבנק מתבצעת באמצעות חברות בנות בנקאיות, חברות פיננסיות, סניפי הבנק בחו"ל ונציגויות. פעילות הבנק בחו"ל כוללת פעילות בנקאות עסקית, וכן קיום קשרים עם בנקים ברחבי העולם.
תחום הפעילות העסקית בחו"ל כולל מתן אשראי ללווים מקומיים וזרים, וכן השקעות באגרות-חוב.


 

ארה"ב – פעילות עסקית - עיקר הפעילות העסקית הבינלאומית של קבוצת הבנק מבוצעת באמצעות סניף ניו יורק, המתמקד בתחומי הפעילות הבאים:

  • מתן שירותים בנקאיים מקיפים הן לחברות ישראליות גדולות הפועלות בארצות-הברית והן לחברות ולקוחות מקומיים, הכוללים: אשראי, סחר-חוץ, השקעות ושירותי חדר עסקות. סניף ניו-יורק מאפשר ללקוחותיו גם ביטוח פיקדונות על-ידי ה-FDIC.
  • מתן אשראי עסקי לחברות  במשק האמריקאי בדרך של רכישת השתתפויות בקווי אשראי, המאורגנים על-ידי בנקים מובילים.

 

 

.

 

WPS2, render time:870 mSec