המרכז לבנקאות חברתית - פועלים בקהילה ואחריות תאגידית

פועלים בקהילה

פועלים בקהילה

בנק הפועלים רואה עצמו מחויב למעורבות פעילה ומובילה בחברה ובקהילה, לצד המנהיגות העסקית והיוזמה בתחום הכלכלי

קרן המלגות ״פועלים להצלחה״

קרן המלגות "פועלים להצלחה", פועלת למען דור העתיד בישראל, במטרה לצמצם פערים חברתיים ולקדם מוביליות חברתית

עצמאות דיגיטלית

לשיפור העצמאות הדיגיטלית של אוכלוסיית הוותיקים, מוצעות הדרכות בנושא אינטרנט, רשתות חברתית, צריכה אונליין ובנקאות מקוונת.

נגישות והעצמת אנשים עם מוגבלויות

אנו מאמינים כי החברה יוצאת נשכרת ממיצוי הפוטנציאל של אנשים עם מוגבלות ולכן רואים בשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה יעד מרכזי
חינוך פיננסי

חינוך פיננסי

פעילות הבנק בתחום החירות הפיננסית מגוונת, בין אם עסקית ובין אם קהילתית/חברתית/חינוכית
WPS1, render time:6458 mSec