חוזים אחידים

ניהול החשבון

 

 

ניהול תיקים

 

 

משכנתאות

 • חוזה הלוואה לדיור
 • חוזה הלוואה חלק שני: תנאים כלליים
 • יפוי כח נוטריוני הלוואה לדיור
 • כתב ערבות להלוואה לדיור
 •  

   

  פיקדונות מט"ח

   

   

  פיקדונות שקליים

   

   

  חסכונות

   

   

  מסגרות עו"ש בשקלים

   

  מסגרות עו"ש במט"ח

   

   

  הלוואות בשקלים

    

   

   ערבויות בנקאיות בשקלים

   

   

   הלוואות במט"ח

   

   

  מסגרות אשראי

   

   

  ערבויות צד ג' לבטחון

   

   

  ערוצים ישירים   

  כרטיסים בנקאיים

   

   

  ניירות ערך

   WPS1, render time:2078 mSec