חוזים אחידים

ניהול החשבון

 

 

ניהול תיקים

 

 

משכנתאות

 • חוזה הלוואה לדיור
 • חוזה הלוואה חלק שני: תנאים כלליים
 • יפוי כח נוטריוני הלוואה לדיור
 • כתב ערבות להלוואה לדיור
 •  

   

  פיקדונות מט"ח

 • פיקדון עם מענק
 • פיקדון בריבית קבועה עם הכנסה שוטפת לטווח ארוך
 • פיקדון קצוב בחודשים
 • פיקדון קצוב בימים
 • פיקדון בריבית משתנה לטווח קצר
 • פיקדון עם מענק -אנגלית
 • פיקדון בריבית קבועה עם הכנסה שוטפת לטווח ארוך - אנגלית
 • פיקדון קצוב בחודשים - אנגלית
 • פיקדון קצוב בימים - אנגלית
 • פיקדון בריבית משתנה לטווח קצר - אנגלית
 • הו"ק מטח
 •  

   

  פיקדונות שקליים

 • פיקדון פצ"מ
 • פיקדון פצ"מ ללא ריבית
 • פריים פיקדון בריבית משתנה
 • חיסכון גמיש
 • מתחתנים
 • פיקדון חצי חצי
 • פיקדון ריבית מתחלפת
 • ספרינט
 • פיקדון בזמן שלך
 • פר"י
 • צמוד מדד
 • פיקדון פצ"מ
 • אפ אקטיבי
 •  

   

  חסכונות

 • דן חסכן ללימודים
 • דן חסכן לצעד הבא
 • דן חסכן לדירה
 • דן חסכן לעתיד
 • חסכון משלם מדדי
 • עתיד מניב מדדי 120 חודשים
 • עתיד מניב מדדי 60 חודשים
 • שקלי עולה
 • חיסכון ריבית עולה
 • חיסכון עולה בריבית משתנה
 • חיסכון למצווה
 • זמין קצר
 • חיסכון זמין
 • מענק שקלי לכל עת
 • חיסכון לכל מטרה
 • צמרת % מהשכר
 • עתיד מניב שקלי 24 חודשים
 • עתיד מניב שקלי 60 חודשים
 • מדדי עם מענק 7 שנים
 • מדדי לכל עת
 • צמרת ברירה חדשה 5 שנים
 • צמרת ברירה חדשה 7 שנים
 • צמרת ברירה חדשה 10 שנים
 • משלם שקלי
 • SAVE&GO
 • מדדי עם מענק 5 שנים
 • חיסכון עולה חכם
 • חיסכון צמוד כל חודש
 •  

   

  מסגרות עו"ש בשקלים

   

   

  מסגרות עו"ש במט"ח

   

   

  הלוואות בשקלים

    

   

   ערבויות בנקאיות בשקלים

   

   

   הלוואות במט"ח

   

   

  מסגרות אשראי

   

   

  ערבויות צד ג' לבטחון

   

   

  ערוצים ישירים   

  כרטיסים בנקאיים

   

   

  ניירות ערך

   WPS1, render time:112 mSec