איך מתכוננים לפנסיה?

כדי להבטיח לעצמך איכות חיים בתקופת הפרישה - תקופה שעשויה אף להפוך להזדמנות מצויינת להגשמת חלומות - אין תחליף להכנה מתאימה:
 • מתחילים להפקיד לחיסכון הפנסיוני מייד עם הכניסה לשוק העבודה

 • קובעים מראש את ייעודם של הכספים על פי הצרכים העתידיים

 • בוחנים אחת לשנה, לפחות, את החיסכון הפנסיוני הקיים ומוודאים שהוא תואם את יעדי החיסכון שלך

 • בודקים לקראת סוף השנה, שכירים ועצמאים, שניצלנו את כל הטבות המס בגין החיסכון הפנסיוני

 

כך תתכונן לפנסיה בהתאם למיקומך ב"מסלול החיים":

 • גילאי 30-25:
  זה הזמן לבנות את התשתית הפנסיונית, כחלק מתנאי העבודה או באופן עצמאי. ככל שתתחיל את מהלך החיסכון הפנסיוני בגיל צעיר יותר, כך תוכל לחסוך כסף רב יותר לגיל הפרישה. היכולת הכלכלית שלך בעתיד מושפעת ישירות מרמת החיסכון שלך היום.

 • גילאי 50-30:
  חשוב להמשיך ולהעמיק את התשתית הפנסיונית. יש לשמור על רמת חיסכון שוטף בהתאם להכנסה הפנויה, על מנת לחסוך למועד הפרישה.

 • גילאי 50-גיל פרישה:
  בשלב זה, עליך להגדיר לעצמך את רמת החיים בפרישה באמצעות תכנון נכון של ההוצאות הנוכחיות. היערכות היום וניהול כספים נכון יאפשרו לך רמת חיים מכובדת בפרישה.

 • לאחר גיל פרישה:
  בשלב זה ההכנסה מתבססת בעיקר על קצבת הפנסיה המגיעה לך בתוספת ההון הפיננסי שצברת עד היום. באמצעות תכנון מס נכון ניתן לחסוך כספים רבים. תכנון קפדני וניהול עקבי לאורך זמן יאפשרו לך להשיג את מטרותיך.

 

*שכיר ומעסיקו יכולים להפקיד 22.83% מהשכר ברוטו, עצמאי יכול להפקיד עד 16% (לצורך הטבות מס) מההכנסה החייבת במס. בכפוף לשכר/הכנסה מקסימליים שמפרסם האוצר מידי שנה.

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
איך תתכונן לפנסיה?
WPS2, render time:668 mSec