קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון שייעודה המקורי הוא מימון השתלמויות מקצועיות לעמית.

 

מתי אוכל למשוך את הכסף?

  • סכומים למטרת השתלמות - לאחר 3 שנים*
  • סכומים לכל מטרה - לאחר 6 שנים
  • סכומים בפרישה - ניתן למשוך את כספי החיסכון בתנאי שנצבר וותק של 3 שנים לפחות.

 

איך מצטרפים לקרן השתלמות?
ניתן להצטרף לקרן השתלמות באמצעות יועץ פנסיוני או באמצעות יועץ השקעות באחד מסניפי הבנק.


האם הפקדה לקרן השתלמות מקנה הטבות מס?

ההפקדות לקרן מוכרות למעסיק ולעצמאי כהוצאה (עד תקרה) ורווחי הקרן פטורים ממס רווחי הון (עד תקרה).

 

*בכפוף להוראות בפקודת מס הכנסה

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
המוצרים הפנסיוניים
WPS1, render time:262 mSec