כיצד בונים תוכנית פנסיה בשלושה צעדים?

קיימות טכניקות רבות המבוססות כולן על עקרון אחד: התאמה נכונה ומדויקת של הפתרונות הפיננסים לצרכים והרצונות שלך ושל משפחתך, תוך התחשבות מלאה במשאבים הכספיים של המשפחה ובהטבות המס.


ניהול הביטחון הכלכלי שלך ושל יקירייך כולל שלושה שלבים:

 • תכנון
  הגדרת הצרכים והרצונות שלך ושל בני משפחתך. יש לבחון: מהי התקופה הרצויה, מהו היקף החשיפה לסיכון, מהי הקצבה הרצויה ומהו הסכום ההוני שנרצה להוון.

 • ניתוח
  בדיקת התוכניות הפנסיוניות (פנסיה, ביטוח, גמל) הקיימות ברשותך וכן תוכניות אפשריות אחרות המצויות בשוק. הבדיקה כוללת את מאפייני התוכנית, אופן תשלום התגמולים ואיכות החברה המנהלת.

 • עיצוב התוכנית
  ביצוע שינויים בהרכב הכיסויים והתאמתם המלאה לצרכים ולרצונות כפי שהגדרת בשלב התכנון. הפתרונות שייבחרו יתבססו על נתונים אלו, תוך דגש על מיצוי אופטימלי של הטבות המס ויעילות החברה המנהלת.
  יש לבצע תהליך זה אחת לתקופה או בעקבות אירועים המצריכים חשיבה ותכנון מחודשים (שינוי במצב משפחתי, רמת שכר וכו').

 

האמור כאן הנו בבחינת מידע והסברים כלליים בלבד, אינו מהווה יעוץ פנסיוני או יעוץ אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או פיננסי, בהתאם לעניין, המותאם ללקוח ולצרכיו האישיים. ההסברים הינם כלליים ובהתאם לחוק והכללים הידועים במועד העלאת התכנים לאתר.
 
שלושת השלבים לניהול הפנסיה שלך
WPS2, render time:443 mSec