עו"ש מקזז

מקזזים את המינוס מהפלוס

בנק הפועלים יוזם מהפכה בניהול חשבונות העו"ש בישראל:
לקוחות בנק הפועלים בעלי חשבון עו"ש בש"ח בו מוקצית מסגרת מסוג חח"ד פרטי (חשבון חוזר דביטורי), משכורת, חייל או סטודנט, יכולים ליהנות מקיזוז יתרות הזכות בחשבון מיתרות החובה שבתוך המסגרת ובכך להקטין את סכומי הריבית בהם יחויבו על יתרות החובה, בהתאם לשירות "עוש מקזז בשקלים"(להלן "השירות").

 

לקוח בנק הפועלים?
כלקוח הבנק תוכל ליהנות מהקטנה משמעותית בתשלומי הריבית על יתרות החובה בחשבון, זאת באמצעות קיזוז יתרות הזכות מיתרות החובה בחשבונך. ההטבה תחול באופן אוטומטי על כל החשבונות מהסוגים הנ"ל. כך תוכל ליהנות מניהול חכם וחסכוני יותר של משק הבית ולהרוויח יותר מניהול חשבון העו"ש. השירות אינו כרוך בתשלום עמלה כלשהי לבנק.

 

כיצד מחושב הקיזוז:
בכל חודש מתבצע סיכום (חיבור) של יתרות הזכות היומיות שהיו בחשבון במהלך החודש שחלף. הסכום הנ"ל מקוזז מיתרות החובה היומיות שהיו בחשבון במהלך החודש שחלף, החל מהיום הראשון בו נמצאה יתרת חובה(כולל ימים בחודש שאינם ימי עסקים) והחל בשקל הראשון של יתרת החובה. לאחר הקיזוזים, ובמידה ונותרה יתרת חובה בחשבון , מבוצע חישוב ריבית חובה לכל יום בחודש באופן דומה לחישוב עד היום.

 

הקיזוז יעשה עבור יתרות החובה בתוך מסגרת ראשונה ושנייה. לא יתבצע קיזוז ליתרות חובה חריגות מחוץ למסגרת וליתרות חובה בתוך מסגרת אשראי חד צדדית בחשבון.

 

לדוגמא, אם חשבונך נמצא 10 ימים מכלל החודש ביתרת חובה של 2,000 שקל בכל יום, וב-20 הימים הנותרים נמצא חשבונך ביתרת זכות של 1,000 שקלים בכל יום, יתרת הזכות המצטברת בסך 20 אלף שקל תקזז את יתרת החובה המצטברת בסך 20 אלף שקל שהייתה בחשבונך.

 

המשמעות:
אם לפני ביצוע הקיזוז חויבת בריבית חובה בגין עשרת הימים בהם נמצא חשבונך ביתרת חובה, הרי שכעת, לאחר ביצוע הקיזוז, לא תחויב כלל בגין ריבית החובה.

 

  • לקבלת הפרטים המלאים אודות שירות "עו"ש מקזז בשקלים" לחץ כאן

 

 

לתשומת לבך:

  • לא יבוצע קיזוז על יתרות חובה החורגות ממסגרת העו"ש. בחשבונות החורגים מהמסגרת יתבצע הקיזוז על יתרות החובה במסגרת בלבד. בחשבונות בהם לא הוסדרה מסגרת עו"ש לא יתבצע קיזוז. קיזוז יתרות החובה כנגד יתרות הזכות יתבצע רק לתקופה בה המסגרת הייתה בתוקף בחשבון
  • נקבעה תקרה מקסימאלית בגובה של  100 אלף ₪ בחשבון בו סכום יתרות החובה החודשי הינו 140,000 ש"ח וסכום יתרות הזכות החודשי הינו 160,000 ש"ח, יבוצע קיזוז על סך 100,000 ש"ח בלבד (רק עבור סכום יתרות החובה הנותר בסך 40,000 תחושב ריבית חובה).
  • גביית ריבית החובה על היתרה תבוצע כפי שנהוג כיום (בתחילת כל רבעון בעבור הרבעון שקדם לו)
  • תיתכן עלות בהסדרת מסגרת עו"ש, זאת בהתאם  להוראה 325 לניהול בנקאי תקין, המפקח על הבנקים
  • בכפוף לתנאים המלאים של "עו"ש מקזז בשקלים" כמפורט בהודעה המתפרסמת בסניפי הבנק ובאתר הבנק.
עו"ש מקזז
WPS2, render time:1112 mSec