VOICE פועלים

מהיום מנהלים את החשבון באמצעות הקול

VOICE פועליםמה שצריך כדי לנהל את החשבון שלך - הוא הקול שלך.

 

בטכנולוגיה מתקדמת של זיהוי קולי תוכל להיכנס לחשבונך ב'פועלים בטלפון' בלי לזכור את הקוד הסודי, ולאחר מכן תוכל לבצע פעולות ולקבל מידע באמצעות פקודות קוליות פשוטות.

 

איך נכנסים לחשבון עם זיהוי קולי?
מתקשרים ל'פועלים בטלפון', יוצרים חתימה קולית בעזרת הבנקאי, ובפעם הבאה – נכנסים לחשבון באמצעות הקול, בלי להקיש קוד סודי.

 

מידע ופעולות בפקודה קולית
רוצה לדעת מה קורה בשוק ההון או בכרטיסי האשראי שלך? רוצה לבקש אשראי ברגע או להחליף קוד סודי? פשוט צריך לבקש בקול! המערכת תבצע את הפעולה או תמסור לך את המידע על פי הפקודה הקולית שלך, בלי להקיש על מקשי הטלפון ובלי להמתין לבנקאי.

 

תחומי הפעילות המאפשרים שימוש בפקודות קוליות:

  • חשבון עובר ושב
  • כרטיסי אשראי
  • ניצול או פירעון אשראי ברגע
  • הלוואות 
  • ניירות ערך 
  • החלפת קוד סודי לשירות הטלפוני
  • השקעות
WPS1, render time:948 mSec