תעודת זהות בנקאית

תעודת זהות בנקאית

 

תעודת זהות בנקאית הינה דוח המציג ללקוחות את הפעילות הבנקאית בחשבונו בצורה קלה וברורה.


המידע כולל:

  • כל הנכסים בחשבון הלקוח כולל יתרות עו"ש, פיקדונות וחסכונות
  • ההתחייבויות של הלקוח כגון הלוואות ומסגרות אשראי
  • סך העמלות שהלקוח שילם
  • הוראות קבע ומיופי כוח בחשבון

 

תעודת הזהות הבנקאית תשלח ע"י בנק הפועלים אחת לשנה ב 28.2 וכוללת מידע לגבי השנה שחלפה.

 

לרשות הלקוחות עומד דוח מקוצר וכן דוח מפורט העוסק בהרחבה בפעילות הבנקאית של הלקוח:

  • לקוחות המנויים לאתר הבנק יכולים לצפות בדוח המקוצר והמפורט בתיבת הדואר באתר או להיכנס ללשונית 'עובר ולבחור בתפריט 'ריכוז יתרות' (ניתן לצפות בדוחות עד 3 שנים ממועד פרסומם).
  • לקוחות שאינם מנויים לאתר הבנק, יקבלו את הדוח המקוצר ישירות לתיבת הדואר בביתם ויוכלו להזמין דוח מפורט באמצעות הסניף או המענה הקולי הממוחשב.
WPS1, render time:861 mSec