חוק נתוני אשראי

 בחודש אפריל יכנס לתוקף "חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016", במסגרתו הוקם מאגר נתוני אשראי מרכזי לגבי לקוחות פרטיים (לא תאגידים) שינוהל על ידי בנק ישראל.


 

החוק החדש נחקק במטרה להגביר את התחרות בשוק ההלוואות, שכן כיום, עיקר המידע אודות הלקוחות – מצבם הפיננסי, כושר החזר הלוואות ורמת הסיכון שלהם, מנוהל בנפרד על ידי כל בנק עבור לקוחותיו בלבד.

 

הקמת המאגר החדש, המכיל נתונים רבים שיתמכו בקבלת החלטת אשראי נאותה ללקוח פרטי, תאפשר לנותני אשראי הפועלים במשק להתאים את מוצרי האשראי הפיננסיים ללקוח בצורה אישית וטובה יותר.

WPS1, render time:1259 mSec