מחויבים לחברה - נרתמים להנגשה

אנו בבנק הפועלים רואים חשיבות רבה במתן תמיכה וסיוע הן לאוכלוסיות עם מוגבלויות והן לעסקים קטנים הפועלים להנגשת בתי העסק.


כמיליון וחצי אנשים חיים בישראל עם מוגבלות פיזית לרבות ראיה, שמיעה או אחרת, עליהם נוספים אנשים שאינם מוגדרים כ"אנשים עם מוגבלות" ובהם הורים עם עגלת ילדים, מבוגרים ועוד.


אנו סבורים ש"עסק נגיש הוא עסק מצליח" הפונה לקהל לקוחות רחב יותר ובכך גם נרתם להתמודדות החשובה עם הסוגיה האנושית - חברתית.


במטרה לסייע לכם במימון הנגשת בתי העסק, התאמנו עבורכם הלוואה מיוחדת,העומדת לרשות לקוחות כל הבנקים, בתנאים מועדפים בריבית ובאפשרות פריסת התשלומים:

סכום הלוואה   ריבית* תקופה 
50,000 ש"ח  החל מפריים + 1.5% (ללא הצמדה) עד 60 חודשים

תקופת גרייס: אפשרות לדחיית תשלומי הקרן, עד שלושה חודשים

 

הנכם מוזמנים לפנות לבנקאים בסניפי הבנק ולקבל את כל המידע בנושא זה.

 

* ריבית: ריבית משתנה המורכבת מריבית בשיעור שנתי של פריים + תוספת סיכון החל מ- 1.5% . נכון ליום 12.02.2017 הריבית הנה בשיעור של 3.1% לשנה (המהווה ריבית מתואמת בשיעור של 3.15% לשנה).
* * הפרסום אינו מהווה התחייבות למתן אשראי. קבלת ההלוואה מותנית באישור הבנק ובהתאם לתנאיו.
הבנק רשאי לשנות את התנאים או להפסיקם בכל עת.
- אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

מחויבים לחברה – נרתמים להנגשה
WPS1, render time:544 mSec