פועלים באנרגיה סולארית

 
אחד מעקרונות היסוד של בנק הפועלים הוא פעילות מתוך אחריות חברתית. במסגרת זו, חרט הבנק על דגלו את המחויבות לשמירה על איכות הסביבה והובלת המהפכה הירוקה.

 

אחד הפתרונות החלופיים, התורמים לאיכות הסביבה הוא שימוש באנרגיה סולארית - אנרגיה נקייה וירוקה יותר.

 

בנק הפועלים מציע מגוון רחב של פתרונות מימון אטרקטיביים לרכישת מערכות סולאריות.

מומחי האשראי בבנק יתאימו לכל לקוח, פרטי או עסקי, את הפתרון המימוני הרלוונטי עבורו: החל מפתרון אשראי מותאם אישית לבעלי עסקים או יזמים, דרך הלוואה למימון מערכת ללקוחות פרטיים וכלה בהרחבת סכום המשכנתא והכללת עלות המערכת הסולארית – למי שבונים בית צמוד קרקע.

 

 

מהי אנרגיה סולארית?

מהי אנרגיה סולארית?

תורמת לשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר
מערכת סולארית - למי זה מתאים?

מערכות סולאריות -
למי זה מתאים?

פתרונות אשראי מותאמים לכל לקוח
מהי אנרגיה סולארית?

לפרטים נוספים יש לפנות לסניפים או למרכזי העסקים. 

  • אין באמור לעיל, משום הצעה מצד הבנק למתן אשראי.
  • בכפוף לכל דין, מתן איזה מהשירותים הבנקאיים המוזכרים בעמוד זה, יהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו, לפי העניין.
  • ייתכנו שינויים באמור לעיל, בשל שינוי במדיניות הבנק, ו/או מכל סיבה שהיא.
  • אין לראות בפרסום זה המלצה להשקעה מצד בנק הפועלים.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
WPS1, render time:190 mSec