נשים בהריון או בחופשת לידה בעלות מסגרת עו"ש משכורת

אם את בהריון או בחופשת לידה, מסגרת עו"ש המשכורת שבחשבונך הינה בתוקף כל עד מתקבלים זיכויי משכורת או דמי לידה בחשבון.
אם לא מתקבלים זיכויי משכורת או דמי לידה בחשבון במשך 85 ימים רצופים אזי:

  • במקרים בהם סכום המסגרת הקיים גדול מ- 1,000 ש"ח, יועמד סכום המסגרת על 1,000 ש"ח לתקופה של 4 חודשים.

  • במקרים בהם סכום המסגרת הקיים קטן מ- 1,000 ש"ח, סכום המסגרת יועמד על סכום המסגרת הקיים עד כה לתקופה של 4 חודשים

טרם ההקטנה/הקפאת סכום המסגרת תישלח הודעה בדבר עדכון סכום המסגרת

אם במהלך חופשת הלידה צפוי כי לא יתקבלו בחשבונך זיכויי משכורת ו/או דמי לידה במשך תקופה ארוכה מ- 4 חודשים אנא צרי קשר עם סניפך לתיאום מסגרת לתקופה נוספת.

 

* מסגרת האשראי תינתן עפ"י שיקול דעת הבנק, ואין לראות בכך משום הצעה למתן או קבלת אשראי.


WPS2, render time:418 mSec