אזרח ישראלי תושב חוץ

אם יש לך אזרחות ישראלית ואתה מתגורר דרך קבע בחו"ל, ואם ב-12 החודשים האחרונים לא שהית בישראל יותר מ- 183 ימים, הנך זכאי לנהל חשבון תושב חוץ.


פתח כיצד פותחים חשבון במעמד של "תושב חוץ"?

בעת פתיחת החשבון עליך להצהיר בכתב, כי ב-12 החודשים שקדמו למתן ההצהרה לא שהית בישראל תקופה העולה על 180 ימים, ברציפות או לסירוגין. כמו כן, עליך להתחייב להודיע לבנק על כל שינוי במעמד התושבות שלך ולחתום על הצהרה לצורך קבלת פטור ממס הכנסה.

פתח האם ניתן להסב חשבונות קיימים של תושבי ישראל לחשבון אזרח ישראלי תושב חוץ?

אם הנך במעמד אזרח ישראלי תושב חוץ וחתמת על ההצהרה הנ"ל, באפשרותך לתת הוראה שיסבו את חשבונותיך במט"ח ובשקלים לחשבונות תושב חוץ.

פתח יתרונות משמעותיים למנהלים חשבון תושב חוץ

  • ניהול חשבון בארץ כמו בחו"ל
  • פטור מדמי ניהול חשבון מט"ח
  • ריבית מועדפת
  • פטור מתשלום מס הכנסה על הריבית (אם חתמת על הצהרת מס)

פתח כיצד תתנהל הפעילות השקלית בחשבון?

את חשבון השקלים שלך תנהל מעתה בחשבון פלת"ש ("פיקדון לא תושב") שקלים. מחשבון זה ניתן למשוך שיקים, להשתמש בכרטיסי אשראי, לרכוש ני"ע, קרנות נאמנות, וכן להפקיד כספים לפיקדונות בשקלים, לתוכניות חיסכון, לקנות מטבע חוץ וכו'.

על פי הוראות בנק ישראל, כל פעולה בחשבון חייבת בהודעה לבנק בו מתנהל החשבון על מהות התשלום.

פתח כיצד אוכל לתת הוראות פעולה בחשבוני מחו"ל?

"פועלים באינטרנט" - הדרך הנוחה שלך לשמור על קשר עם הבנק. תוכל לקבל מידע על חשבונותיך בכל תחומי הפעילות, ולבצע מגוון פעולות בנקאיות. את המידע ניתן לקבל גם בשפה האנגלית.
אזרח ישראלי תושב חוץ
WPS1, render time:2195 mSec