חולמים על החופשה הבאה? כדאי להתחיל לחסוך מט"ח – פשוט משתלם!

בנינו בשבילכם חיסכון חודשי מיוחד שיאפשר לכם להתכונן לכל הוצאה שיש לכם במטבע חוץ במזומן וליהנות מהטבות:
  • פטור מעמלת חליפין בעת רכישת המט"ח
  • 60% הנחה בהפרשי השער בעת משיכת המזומן*
  • רכישת מט"ח בשער הנמוך משער המכירה במזומן (שער העברות/המחאות)

 

*ההנחה בהפרשי שער בתנאי שלא חל שינוי בסכום ההפקדה החודשי בהוראת הקבע במשך 3 הפקדות חודשיות רצופות הקודמות למשיכת הכספים.

 

 
מאפיינים פירוט 
מטבע ההשקעה דולר ארה"ב, אירו וליש"ט. 
אוכלוסייה מיועד לתושבי ישראל בלבד ומתנהל בסוג חשבון פמ"ח.
 תקופה מינימום – 3 חודשים
מקסימום – 33 חודשים
 סכום
מינימאלי/מקסימאלי
של הוראת הקבע
- החל מ- $21 ועד $5,211 או שווה ערך במטבעות הנוספים.
- ללקוח אפשרות לשינוי סכום הוראת הקבע אחת ל- 3 חודשים ועליו להתמיד בסכום זה במשך 3 חודשים לפחות.
שינוי הוראת הקבע  הוראת הקבע ניתנת להגדלה/הקטנה עפ"י סכומי המינימום/מקסימום. כמו כן ניתן להפסיק את הוראת הקבע בכל עת, אולם הסכום הנצבר יעבור לאחר 5 ימי עסקים לעו"ש מט"ח של הלקוח (סו"ח 142)
סיום הוראת הקבע  לאחר סיום כל ההפקדות להוראת הקבע (תום תקופה) וחודש לאחר מועד הרכישה האחרון, יועבר הסכום הנצבר בהוראת הקבע לעו"ש מט"ח של הלקוח (סו"ח 142)
דגשים 

- גמישות בסכום ובתקופה בהתאם לתנאים.
- 60% הנחה בהפרשי שער במשך שנה ממועד העברת הכספים לעו"ש מט"ח של  הלקוח (סו"ח 142)

 

חיסכון הוק במטח
WPS1, render time:639 mSec