חשבון דן חסכן קטין

מהיום גם הילדים יכולים ללמוד לחסוך: בנק הפועלים רותם את הטכנולוגיה לטובת החינוך הפיננסי של דור ההמשך ומשיק חשבון וכלי חיסכון חדשניים וראשונים מסוגם לילדים.

 

חשבון דן חסכן - קטין
חשבון "דן חסכן - קטין" הינו חשבון בנק על שם הילדים, הפטור מעמלות עו"ש. החשבון נפתח על ידי ההורים/נותן המתנה ומאפשר להורים לפעול ביחד עם ילדיהם.

לפתיחת חשבון "דן חסכן קטין" אנא פנו לסניפי הבנק.

  

פירוט הטבות העמלות ללקוחות חשבון "דן חסכן- קטין' (בכפוף למפורט בתעריפון הבנק)

 

חשבון דן חסכן
WPS1, render time:1300 mSec