דן חסכן מאז ועד היום

אם גדלתם כאן בין שנות החמישים לשנות השבעים אתם בוודאי זוכרים את דן חסכן.


אולי אף לכם הייתה כמו לאלפי ילדים שגדלו כאן קופה, שעליה מתנוססת דמותו של 'דן חסכן' וספרים מסדרת 'דן חסכן'.


לפני למעלה מחמישים שנה יזם בנק הפועלים את פעילות החיסכון דן חסכן במטרה לעודד ילדים לחסוך כסף.


הפעילות נחלה אז הצלחה גדולה, והנחילה לרבבות ילדים את ערכי החיסכון וההתנהלות הפיננסית הנכונה.


גם היום, בנק הפועלים ממשיך להוביל ערכים אלה וכדי לאפשר גם לילדים שלנו להתנסות כבר בגיל צעיר בחיסכון ובהתנהלות פיננסית רצויה, הוצאנו במהדורה מחודשת את קופות החיסכון של "דן חסכן".


לקופה מצורפת חוברת הכוללת "טיפים" לחיסכון שכן כידוע, ערכים והרגלים המוטמעים מגיל צעיר נשארים איתנו.

 

ככה נראו הקופות שלי פעם
קופה דן חסכן   קופה דן חסכן   קופה דן חסכן   קופה דן חסכן

 

וככה אני נראיתי פעם
דן חסכן מאז ועד היום   דן חסכן מאז ועד היום   דן חסכן מאז ועד היום   דן חסכן מאז ועד היום

 

 

WPS1, render time:1789 mSec