מוצרים בהוראת קבע

חיסכון קטן יגשים לך חלום גדול

לבחירתך מגוון פיקדונות וחסכונות בהוראת קבע:

שם  תקופת חיסכון   תחנת יציאה  תיאור מוצר פרטים נוספים 
 חיסכון גמיש מחודש ועד 24 חודשים   פקדון חודשי גמיש בהוראת קבע בריבית שקלית משתנה הנגזרת מריבית הפריים הורד קובץ PDF

 לתשומת ליבך:

  • המרווח מריבית הפריים נקבע לכל הפקדה בנפרד.
  • הריבית נקבעת לכל הפקדה בנפרד ומשתנה בהתאם לשינויי  "ריבית הפריים" במשק.
 
 

שם 

תקופת חיסכון 

 תחנת יציאה

 תיאור מוצר

פרטים נוספים 

 חיסכון לכל מטרה

15 שנים

מתום שנה וכל חודש

חסכון שקלי גמיש בהוראת קבע בריבית משתנה הנגזרת מריבית הפריים המשלב הפקדות חודשיות ומזדמנות

הורד קובץ PDF

לתשומת ליבך:

  • המרווח מ"ריבית הפריים" קבוע לאורך כל חיי התוכנית.
  • הריבית נקבעת לכל הפקדה בנפרד ומשתנה בהתאם לשינויי  "ריבית הפריים" במשק.

 

שם 

תקופת חיסכון 

 תחנת יציאה

 תיאור מוצר

פרטים נוספים 

 חיסכון צמוד כל חודש

6 שנים

ללא

 חיסכון בהוראת קבע, צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית שקלית קבועה

הורד קובץ PDF

חיסכון חושבים קדימה 10 10 שנים מתום 5 שנים וכל שנה ממועד זה חיסכון שקלי בהוראת קבע חודשית בריבית קבועה עולה ומתחלפת הורד קובץ PDF
חיסכון חושבים קדימה 15 15 שנים מתום 10 שנים וכל שנה ממועד זה חיסכון שקלי בהוראת קבע חודשית בריבית קבועה עולה ומתחלפת  הורד קובץ PDF

דן חסכן
חיסכון בהוראת קבע - כל היתרונות
כל התכניות, כל האפשרויות
מה החלום? מחשבון חיסכון
איך מפקידים? פשוט מקלידים
WPS1, render time:5019 mSec