מיסוי תוכניות חיסכון ופיקדונות

החל מה-01.01.2012 שונו שיעורי המס החלים על הריבית הצמודה מפיקדונות ותוכניות חסכון הצמודים למדד/ מט"ח. שיעור המס עלה מ-20% ל-25% על הרווחים הראליים (שמעל להפרשי ההצמדה מדד/מטבע).

שיעורי המס על פיקדונות ותוכניות חסכון שאינם צמודים נשאר 15% על הרווחים הנומינליים.

 

סוג המכשיר  סוג ההכנסה   עד ה-31.12.05 החל מ-1.1.06  החל מ-1.1.12
 פיקדון שקלי  ריבית  10%  15%  15%
 פיקדון צמוד (מטבע, מדד)  ריבית  15%  20% 25%
 פיקדון במט"ח  ריבית  15%  20% 25%
 תוכנית חיסכון שקלית  ריבית  10%  15%  15%
 תוכנית חיסכון צמודה (מטבע, מדד)  ריבית  15%  20% 25%

מיסוי

חישוב המס לפיקדונות ותוכניות חיסכון שנפתחו עד ה- 31.12.05 ויפרעו החל מה-1.1.06 או תוכניות שנפתחו מה-1.1.06 עד ה-5.12.11 ויפרעו לאחר ה-1.1.12 יבוצעו באופן ליניארי, כמפורט להלן:


תוכנית חיסכון שנפתחה לפני ה - 8.5.00:
החל מהתחנה הראשונה ב - 2003 ועד התחנה הראשונה ב- 2006, מס בשיעור של 10% על הרווח הנומינלי או 15% על הרווח הריאלי לפי סוג התוכנית. החל מהתחנה הראשונה ב- 2006 מס בשיעור של 15% או 20% בהתאמה.

 

תוכנית חיסכון או פיקדון שנפתחו מה- 8.5.00  ועד ה - 10.8.05:
החל מה- 1.1.03 ועד התחנה הראשונה ב- 2006, מס בשיעור של 10% על הרווח הנומינלי או 15% על הרווח הריאלי לפי סוג הפיקדון. החל מתחנת היציאה הראשונה ב- 2006 מס בשיעור של 15% או 20% בהתאמה.

 

תוכנית חיסכון או פיקדון שנפתחו מה - 10.8.05:
עד ה- 31.12.05 מס בשיעור של 10% על הרווח הנומינלי או 15% על הרווח הריאלי לפי סוג הפיקדון. החל מה- 1.1.06 מס בשיעור של 15% או 20% בהתאמה.

 

תוכניות חיסכון או פיקדון צמוד מדד/מט"ח שנפתחו מה-1.1.06 ועד 5.12.11:

עד מועד משיכה/חידוש/פירעון הראשון שלאחר 31.12.11 מס בשיעור 20% על הרווחים הריאליים.

החל מה-1.1.12 מס בשיעור 25%.

 

שיעורי המס המפורטים בדף זה מתייחסים ליחידים בלבד.WPS1, render time:1090 mSec