מוצרים משולבים

בבנק הפועלים מגוון פיקדונות המעניקים ללקוח השקעה המשלבת אפיקי הצמדה או סוגי ריבית שונים, בהתאם לתנאי השוק המשתנים וצרכי הלקוח. הפיקדונות קיימים במגוון תקופות השקעה.

 

  שם תקופת חיסכון  תחנת יציאה   תיאור מוצר  פרטים נוספים
  פיקדון
חצי חצי
שנה אין פיקדון שקלי בריבית משולבת. בחצי השנה הראשונה ריבית קבועה ובחצי השנה השניה ריבית משתנה הנגזרת מריבית בנק ישראל בניכוי מרווח קבוע וידוע מראש

טיפ!

מתעניין בהשקעות? רוצה להתנסות?

באפשרותך להתנסות בפועלים באינטרנט בקנייה ובמכירה של תיק ניירות ערך ווירטואלי, מבלי להשפיע על מצב השקעותיך.
WPS2, render time:473 mSec