מוצרי החודש

מתחממים לקראת הקיץ

 

חיסכון "ספרינט חודשי"

 

פיקדון שקלי לתקופה של 6 חודשים בריבית שקלית קבועה (בחישוב שנתי).

 

 • מועדי משיכה בתחנות יציאה קבועות מידי חודש מיום תחילת הפיקדון
 • במשיכה בתחנות היציאה הקבועות ולא בתום תקופת הפיקדון –הלקוח יקבל 50% מהריבית שנצברה עד למועד המשיכה, על הסכום שנמשך.
 • 6 חודשים ללא אפשרות חידוש.
 • סכום חיסכון מינימלי 1000 ש"ח

 

לפרטים נוספים

 

 

חיסכון זמין בשבילך

 

תוכנית חיסכון שקלית (לא צמודה) לשנתיים, עם ריבית עולה ותחנות יציאה מתום חצי השנה הראשונה וכל חצי שנה לאחר מכן.

 

 • תקופה: 24 חודשים
 • ריבית: תוכנית חיסכון שקלית, המעניקה ריבית הולכת ועולה ככל שמתמידים בה
 • תחנות יציאה: כל 6 חודשים                                     
 • מינימום: 1,000 ש"ח

לפרטים נוספים

 

 


חיסכון שקלי לצעד הבא

תוכנית חסכון שקלית בהוראת קבע (לא צמודה).

 • התוכנית לתקופה של 6 שנים עם תחנות יציאה - מתום 3 שנים וכל חצי שנה בהמשך.
 • הריבית בתוכנית קבועה ועולה ככל שמתמידים בתקופת החיסכון.
 • קרן ההפקדה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
 • בהוראת קבע ניתן להפקיד: מינימום 50 ש"ח, מקסימום 5,000 ש"ח.
 • ניתן להגדיל / להקטין /להפסיק /לחדש את הוראת הקבע בכל עת (ובכפוף לתנאי פיגור).
 • בתוכנית זו לא ניתן להפקיד הפקדות מזדמנות

 

לפרטים נוספים

 

 

למידע נוסף

 • מיסוי - בהתאם לתנאי התוכנית/הפיקדון, ינכה הבנק מס במקור וכל תשלום חובה אחר. בכל מקרה, המס יהיה כפי שעל הבנק לנכות על פי דין החל באותה עת.
 • האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת חסכונות/פיקדונות.
 • תנאי החיסכון יהיו כפי שיקבע בין הצדדים.
 • הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לא לאפשר את הפקדת החיסכון וכן רשאי בכל עת, לפי  שיקול דעתו, להפסיק לקבל הפקדות חדשות ללא הודעה מוקדמת.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.
 • הכל כמפורט בפרטי העסקה ובכפוף להסכם ההצטרפות.

 

 

שיעורי ריבית בפיקדונות בשקלים

WPS2, render time:1131 mSec