מוצרים מובנים

סיכוי עם סיכון מחושב

מוצרי יתרון מובנהבנק הפועלים מציע לך מגוון מוצרים מובנים ייחודיים, חלקם עם קרן מובטחת וחלקם בסיכון חלק מקרן ההשקעה, עם פוטנציאל תשואות גבוה, הצמדה לשווקי הון ולנכסי בסיס מגוונים, בשוק ההון.

 

הפיקדונות המובנים מאפשרים ליהנות מהשינויים בשווקים הפיננסיים בעולם לצד חשיפה מנוהלת של קרן ההשקעה ומוצעים במגוון בסיסי הצמדה המשתנים ע"פ המגמות בשוק ההון, המטבעות והריביות בעולם.

 

יתרונות

 • ביטחון לצד הזדמנות, חשיפה לשווקי הון - סיכוי לתשואה גבוהה יחסית עם סיכון מוגבל של קרן ההשקעה ובמקרה של קרן מובטחת, ללא סיכון קרן ההשקעה.
 • חשיפה נמוכה לסיכון ביחס לאפשרויות השקעה אחרות בנכסי בסיס בשווקי המניות - כאשר לקוח משקיע בנכס בסיס כלשהו, הוא חשוף לעליות ולירידות בנכס. בפיקדונות מובנים, בהם קרן ההשקעה מובטחת במלואה, הלקוח אינו חשוף לירידות בנכס בסיס אשר יוביל לפגיעה בקרן ההשקעה המקורית.
 • גיוון תיק ההשקעות ונגישות לנכסים ייחודיים - השקעה במגוון רחב של נכסים כגון: מניות, מדדי מניות, מטבעות וריביות במדינות שונות.
 • סכומי השקעה נמוכים יחסית - סכום השקעה מינימלי יחסית נמוך במרבית הפיקדונות המובנים.
 • חיסכון בעלויות - בדרך כלל השקעה במוצרים מובנים חוסכת בעלויות לעומת רכישת מניות ואופציות ישירות בשוק ההון.

 

סיכונים

 • חוסר נזילות - סכום ההשקעה סגור למשך תקופת ההשקעה שנקבעה מראש בתנאי הפיקדון.
 • ויתור על הריבית האלטרנטיבית - בהשקעה במוצר מובנה הלקוח בעצם מוותר על הריבית שיכול היה לקבל עבור אותה תקופת השקעה בנכס חסר סיכון.
 • הסיכון הקיים בנכס הבסיס - הרווח האפשרי בכל מוצר מובנה תלוי בנכס הבסיס עליו בנוי המוצר או אם קיים תנאי מסויים בפיקדון, התנאי חייב להתקיים על מנת לקבל את התשואה שהובטחה בתנאי הפיקדון.
 • קרן ההשקעה - בחלק מהפיקדונות המובנים, קרן ההשקעה אינה מובטחת במלואה ויתכן כי קרן ההשקעה ההתחלתית שהופקדה תופחת בהתאם לתנאי הפיקדון ולמנגנון המוצר.

 

לתשומת ליבך: מידע זה אינו מהווה הצעה או ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו, נסיבות ומטרות ההשקעה, ואין הוא בא  במקומם.

 

בנק הפועלים מציע באופן שוטף פיקדונות מובנים.
לפרטים נוספים על הפיקדונות הפתוחים להצטרפות ניתן לפנות ליועצי ההשקעות בסניף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתרונות

 • ביטחון לצד הזדמנות, חשיפה לשוקי ההון ללא סיכון קרן ההשקעה - אפשרות ליהנות מסיכוי לתשואה גבוהה יחסית, בעוד שקרן ההשקעה מובטחת. 

 • חשיפה נמוכה לסיכון ביחס לאפשרויות השקעה אחרות באותם נכסי בסיס - כאשר הלקוח משקיע בנכס בסיס כלשהו, הוא חשוף לעליות ולירידות בנכס. בפיקדונות מובנים בהם הקרן מובטחת במלואה, הלקוח אינו חשוף לירידות בנכס הבסיס אשר יובילו לפגיעה בקרן ההשקעה המקורית.

 • גיוון תיק ההשקעות ונגישות לנכסים ייחודיים - השקעה במגוון רחב של נכסים כגון: מדדי מניות, מניות, סחורות, מתכות, מטבעות וריביות במדינות שונות.

 • סכומי השקעה נמוכים יחסית - סכום השקעה מינימאלי נמוך יחסית במרבית הפיקדונות המובנים.

 • חיסכון בעלויות - בדרך כלל השקעה במוצרים המובנים חוסכת בעלויות לעומת רכישת מניות ואופציות ישירות בשוק ההון.

 

סיכונים

 • חוסר נזילות - סכום ההשקעה סגור למשך התקופה שנקבעה מראש בתנאי הפיקדון.

 • ויתור על הריבית האלטרנטיבית - בהשקעה במוצר מובנה הלקוח בעצם מוותר על הריבית שיכול היה לקבל עבור אותה תקופת השקעה בנכס חסר סיכון.

 • הסיכון הקיים בנכס הבסיס - הרווח האפשרי בכל מוצר מובנה תלוי בנכס הבסיס עליו בנוי המוצר או אם קיים תנאי מסוים בפיקדון , התנאי חייב להתקיים על מנת לקבל את התשואה שהובטחה בתנאי הפיקדון.

 

לתשומת ליבך:

מידע זה אינו מהווה הצעה או ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו, נסיבות ומטרות ההשקעה, ואין הוא בא במקומם.

 

בכל שבוע מוצעים לרכישה בבנק הפועלים מוצרים מובנים חדשים.

WPS2, render time:746 mSec