תוכניות חיסכון

מוצרים קלאסיים

פיקדונות קלאסיים
בבנק הפועלים מגוון תוכניות חיסכון לתקופות שונות ובתנאים שונים בהתאם לצרכי הלקוח והעדפותיו.

תוכניות החיסכון בהפקדה חד פעמית קיימות :

  • באפיק שקלי בריבית שקלית קבועה 
  • באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן : קרן החיסכון והריבית צמודות למדד ומובטחות במקרה של אינפלציה שלילית.

 

לתשומת ליבך: יש להודיע 7 ימים מראש על כוונתך למשוך סכומים מתוכנית חיסכון כלשהיא, בהתאם למפורט בתנאים הכלליים של תוכנית החיסכון.

 

לבחירתך מגוון תוכניות חיסכון:

אפיק שם תקופת חיסכון תחנת יציאה תיאור מוצר פרטים נוספים
שקלי מענק שקלי לכל עת 13-180 חודשים ללא חיסכון שקלי עם מענק קבוע ומובטח לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. הורד קובץ PDF


חיסכון משלם שקלי

2 עד 9 שנים ללא חיסכון בריבית שקלית קבועה לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. התוכנית משלמת הכנסה תקופתית בתדירות הנקבעת מראש. הורד קובץ PDF
חיסכון מנצח ל-5 שנים 5 שנים ללא תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
חיסכון מנצח ל-6 שנים 6 שנים ללא תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
חיסכון מנצח ל-3 שנים 3 שנים ללא תוכנית חסכון שקלית (לא צמודה) עם מענק קבוע ומובטח הנקבע ומשולם בתום תקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
שקלי עם תחנות יציאה חיסכון שקלי עולה 5 שנים מתום שנה וכל שנה חיסכון שקלי בריבית קבועה העולה ככל שמתמידים בתקופת החיסכון. הורד קובץ PDF
מדדי חיסכון מדדי לכל עת 120-180 חודשים ללא חיסכון צמוד מדד בריבית קבועה לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח. הורד קובץ PDF

 

 

WPS1, render time:1185 mSec