תוכניות חיסכון

מוצרים קלאסיים

פיקדונות קלאסיים
בבנק הפועלים מגוון תוכניות חיסכון לתקופות שונות ובתנאים שונים בהתאם לצרכי הלקוח והעדפותיו.

תוכניות החיסכון בהפקדה חד פעמית קיימות :

  • באפיק שקלי בריבית שקלית קבועה 
  • באפיק הצמוד למדד המחירים לצרכן : קרן החיסכון והריבית צמודות למדד ומובטחות במקרה של אינפלציה שלילית.

 

לתשומת ליבך: יש להודיע 7 ימים מראש על כוונתך למשוך סכומים מתוכנית חיסכון כלשהיא, בהתאם למפורט בתנאים הכלליים של תוכנית החיסכון.

 

לבחירתך מגוון תוכניות חיסכון:

אפיק שם תקופת חיסכון תחנת יציאה תיאור מוצר פרטים נוספים
שקלי מענק שקלי לכל עת 13-180 חודשים ללא חסכון שקלי עם מענק קבוע ומובטח לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח הורד קובץ PDF
           
שקלי עם תחנות יציאה חיסכון שקלי עולה 5 שנים מתום שנה וכל שנה חסכון שקלי בריבית קבועה העולה ככל שמתמידים בתקופת החסכון הורד קובץ PDF
  חיסכון זמין קצר שנתיים בתום שנה וכל רבעון בהמשך חיסכון שקלי בריבית קבועה העולה ככל שמתמידים בתקופת החיסכון הורד קובץ PDF
           
מדדי חיסכון מדדי לכל עת 12 ,24 חודשים
36-180 חודשים
ללא חסכון צמוד מדד בריבית קבועה לתקופות שונות בהתאם לבחירת הלקוח הורד קובץ PDF
           
ברירה צמרת ברירה 4 שנים  ללא

בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בסכום הגבוה (ברוטו, לפני מס) מבין האפשרויות הבאות:

  • מענק קבוע מראש (ללא הצמדה) - המענק מחושב במונחי ריבית דריבית שנתית לכל תקופת החיסכון או
  • הצמדה מלאה למדד המחרים לצרכן (ללא ריבית)
הורד קובץ PDF
  צמרת ברירה

5 שנים

 ללא

בתום תקופת החיסכון הלקוח יזוכה בסכום הגבוה (ברוטו, לפני מס) מבין האפשרויות הבאות:

  • מענק קבוע מראש (ללא הצמדה) - המענק מחושב במונחי ריבית דריבית שנתית לכל תקופת החיסכון או
  • הצמדה מלאה למדד המחרים לצרכן (ללא ריבית)
 הורד קובץ PDF

 

 

WPS1, render time:796 mSec