Advisor שלי

היועץ שלך מלווה אותך גם באתר

אנחנו שמחים להציג את Advisor  שלי - שירות חדשני המחבר אותך ליועץ ההשקעות שלך גם באינטרנט:

 

Advisor  שלי מאפשר לך לצפות בהשקעות שלך באופן חדש ושונה:
"advisor שלי" הינו שירות מתקדם וידידותי, המעניק לך תמונת השקעות מותאמת אישית באתר, הכוללת ממשק קשר חדשני עם יועץ ההשקעות, קבלת עדכונים חדשות ואירועי בורסה הרלוונטיים לתיק האישי, יומן אירועים עתידיים, אפשרויות ניתוח מתקדמות ועוד, כדי שתוכל לתכנן ולקבל החלטות מושכלות לניהול השקעותיך.

 

מה כולל השירות?

 

 • מרכז קשר עם היועץ:
  • תצוגת פרטי הקשר של יועץ ההשקעות שלך.
  • צפייה ביומן היועץ וזימון פגישת ייעוץ בסניף או שיחה טלפונית - ישירות מהאתר. 
  • קבלת הודעות רלבנטיות לתיק מיועץ ההשקעות, לדוגמא: הודעה לגבי פירעון תוכנית חיסכון במועד קרוב.
  • לאחר פגישת ייעוץ תוכל לצפות בדוח ניתוח השקעותיך ובסיכום שיחת הייעוץ, וכןבפרופיל הסיכון שלך על סמך ליבון צרכים אחרון.  

 

 • מידע על כל ההשקעות - תצוגת תיק אישי מתקדמת המציגה את הנתונים המרכזיים על כל השקעותיך  - ניירות ערך, פיקדונות בשקלים, פיקדונות במט"ח,  תוכניות חיסכון ועוד.

 

 • יומן אירועים עתידיים - מסייע לך לתכנן את פעילות ההשקעה שלך על ידי הצגת אירועים בחשבון על לוח שנה (כגון: פקיעת אופציות, פירעון אג"ח, פירעון פיקדון או תוכנית חיסכון, חלוקת דיבידנד וכו').


השירות מיועד ללקוחות בנקאות פרטית ופלטינום המצורפים לשירות "פועלים באינטרנט" החתומים על הסכם ייעוץ חדש

 

WPS2, render time:180 mSec