הצבעות אלקטרוניות

מצביעים ומשפיעים


היום הרבה יותר קל להשתתף באסיפות הכלליות של ניירות הערך* שמחזיקים בתיק האחזקות.
לקוחות בנק הפועלים יכולים לצפות ישירות מתיקם האישי באסיפות הצפויות בניירות הערך שבאחזקתם, ובקלות להשתתף בהצבעה באסיפות באמצעות האינטרנט.


איך מצביעים?
1. נכנסים לתפריט "אסיפות כלליות / סיסמא" בלשונית שוק ההון.
2. מקבלים קוד גישה** לאסיפה הרלוונטית
3. עוברים לאתר ההצבעות של הרשות לניירות ערך
4. מצביעים באתר הרשות לניירות ערך

 

*אסיפות כלליות של: בעלי מניות, מחזיקים בכתב אופציה ומחזיקים ביחידות השתתפות בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
**יוצגו קודי גישה רק לאסיפות שהתאריך הקובע שלהן וההודעה עליהן התקבלו מהרשות לני"ע לאחר ה-17.06.15.
 

 
ני''ע ישראלים
WPS1, render time:381 mSec