קרנות נאמנות

עמלות הפצה

חדש בקרנות נאמנות – מעתה באפשרותך להקים, לעדכן ולבטל הוראת קבע  לקרנות נאמנות באתר (למעט מוגבלות ביחידות השתתפות וקרנות שמחויבות במט"ח).

 

גביית עמלת הפצה

בעקבות רפורמת בכר, ועל פי תקנות "השקעות משותפות בנאמנות (עמלות הפצה) התשס"ו 2006", החל מה- 1.4.06 גובה הבנק עמלות הפצה בגין רכישה ואחזקת יחידות של קרנות נאמנות.
קרנות שנרכשו או הוחזקו לפני מועד זה, פטורות מעמלת הפצה.

 

ברכישת קרנות נאמנות באמצעות פועלים באינטרנט, יש לחתום באופן חד פעמי על טופס הסכמה לגביית עמלת הפצה, כדי להשלים את הפעולה.

 

ברכישת קרנות נאמנות באמצעות פועלים בטלפון או בסניף, יש לחתום על טופס הסכם עמלת הפצה.

 

מי משלם את עמלת ההפצה?

  • באפשרות מנהל הקרן לחתום על "הסכם הפצה" עם הבנק. במידה ונרכשו קרנות נאמנות אשר חתמו עם הבנק על הסכם זה, הבנק יגבה את עמלת ההפצה ממנהל הקרן, בכפוף לאישורך בטופס ההסכמה.

  • במידה ונרכשו קרנות נאמנות שלא חתמו עם הבנק על הסכם הפצה, הבנק יגבה את עמלת ההפצה מחשבונך.

 

לתשומת לבך! לא ניתן לרכוש קרנות נאמנות שחתמו על הסכם הפצה עם הבנק, כל עוד לא חתמת על טופס ההסכמה לגביית עמלת ההפצה.

 

גובה שיעור עמלת ההפצה

חישוב העמלה הוא יומי, בהתאם לכמות היחידות ולמחיר הפדיון, והיא נצברת אחת לחודש.
עמלות ההפצה יגבו מידי חודש, או במעמד מכירת יחידות הקרן (המוקדם מביניהם). שיעור העמלה משתנה בהתאם לסוג הנכסים בהם מחזיקה הקרן.

 

שירות לקוחות

  • בכל תקלה או בעיה בהורדת הטופס ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של פועלים באינטרנט בטלפון 6501155 - 03 .
  • לשאלות נוספות בנושא גביית עמלת ההפצה ניתן לפנות ל'פועלים בטלפון' 2407* או 6532407 - 03.

 

טיפ!

השליטה כולה שלך, בכל מצב

לרשותך מגוון כלים בפועלים באינטרנט בשוק ההון המקנים לך שליטה בכל מצב שוק
תיק השקעות וירטואלי
WPS2, render time:1609 mSec