שעות מסחר

לנוחותך, מצ"ב פירוט שעות המסחר בבורסת ת"א ובבורסות מובילות בעולם:


פתח בורסת ת"א

שעות המסחר בימים שני עד חמישי:

 

 שוק המניות

שוק המניות 

שוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים 

 נגזרים

 

קבוצה א'

קבוצה ב'

 

 

שלב טרום הפתיחה 

 09:00

 09:00

 09:00

 

 שלב מסחר הפתיחה

 09:46-09:45

 10:15

 09:31-09:30

 09:30

 שלב טרום הנעילה

 17:15-17:14

  17:15-17:14

  17:15-17:14

 

 שלב מסחר הנעילה

  17:25-17:24

   17:25-17:24

  17:25-17:24

 17:35

 

שעות המסחר בימי ראשון בלבד:

 

 שוק המניות

שוק המניות 

שוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים 

 נגזרים

 

קבוצה א'

קבוצה ב'

 

 

שלב טרום הפתיחה 

 09:00

 09:00

 09:00

 

 שלב מסחר הפתיחה

 09:46-09:45

 10:15

 09:31-09:30

 09:30

 שלב טרום הנעילה

 16:15-16:14

  16:15-16:14

  16:15-16:14

 

 שלב מסחר הנעילה

16:24-16:25

   16:25-16:24

  16:25-16:24

 16:35

 

  • קבוצה א': מניות הכלולות במדדים ת"א-100, תל-טק 15, תל-דיב 20, ת"א נדל"ן-15, ת"א פיננסים ומעלה, מוצרי מדדים ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות שעל-פי מדיניות ההשקעה שלהן משקיעות את נכסיהן בניירות ערך באופן הקרוב ככל האפשר למשקלם של ניירות ערך אלו במדדים ת"א-25 , ת"א-75, ת"א-100, ת"א-בנקים, תל-טק 15, ת"א דיב-20, ת"א נדל"ן-15, ת"א פיננסים או מעלה.
  • קבוצה ב': מניות ומוצרי מדדים שאינם נכללים בקבוצה א' וכן ניירות ערך המירים למניות.

 

  • ביום המסחר הקודם ליום בו מעודכן מספר מניות מדד (ממ"מ) רבעוני, יוקדם שלב טרום הנעילה בשוק המניות ב- 20 דקות לעומת המועדים לעיל. עדכוני הממ"מ מבוצעים מדי רבעון בתאריכים הבאים: 15 במרץ, 15 ביוני, 15 בספטמבר  ו- 15 בדצמבר.
  • ביום המסחר הקודם ליום בו מעודכן מאגר האג"ח, יוקדם שלב טרום הנעילה בשוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים ב- 20 דקות לעומת המועדים לעיל. עדכוני מאגר האג"ח מבוצעים מדי רבעון בתאריכים הבאים: 15 באפריל ו- 15 באוקטובר.

פתח בורסות ארה"ב

ימים ב'-ו': 23:00-16:30
  • ניתן להעביר הוראות במהלך כל שעות המסחר ובכל שעה אחרת למעט בין השעות 23:00 בלילה ל-6:30 בוקר
  • השעות המצוינות הן על פי שעון ישראל

פתח בורסות אירופה

 

 בורסה

 שעות מסחר

 לונדון

10:00-18:30 

 לונדון אינטרנשיונל

10:15-17:30 

 גרמניה

10:00-18:30 

 פריז

10:00-18:30 

 שוויץ

10:00-18:30 

הולנד

10:00-18:30 

בלגיה

10:00-18:30 

קנדה 16:30-23:00

  • במידה וההוראה מועברת בשעת המסחר, היא תועבר לביצוע מיידי
  • במקרה שבו ההוראה מועברת ביום או בשעה שאינה שעת מסחר בבורסה, היא תועבר לביצוע ביום המסחר הקרוב
  • כל השעות המצוינות הן על פי שעון ישראל
שינויים בשעות המסחר בבורסת ת"א
WPS2, render time:1383 mSec