עמלה, עמלות, תעריפון, תעריפונים, מצומצם, פקיד, ישיר
WPS2, render time:91 mSec