פועלים במייל

התכתבות עם בנקאי
 
להיפטר מהניירת המיותרת

לקבל את הדואר מהבנק בחשבון באתר

מקבלים את הדואר מהבנק לתיבת "פועלים באינטרנט" בלבד, במקום לקבלו בדואר לכתובת החשבון
לקבל את הדואר מהבנק למייל הפרטי

לקבל את הדואר מהבנק למייל הפרטי

מקבלים את הדואר מהבנק לתיבה הפרטית - Gmail, walla ועוד, ונפטרים מהניירת המיותרת
WPS2, render time:2899 mSec