מילון מונחים

מילון מונחים

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
שוק ההון אשראי מטבע חוץ עו"ש השקעות
 
נמצאו:  20  תוצאות

א

אג"ח להמרה

אגרת חוב המעניקה ריבית, ושניתן להמירה במניה. משלבת תכונות של אג"ח וגם של המרת אופציה למניה.

אגרות חוב
תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. ניתן לרכוש איגרות חוב בהנפקה לציבור או במסחר בבורסה. רכישת איגרת בבורסה בתשואה מסוימת מבטיחה לרוכש תשלומים המובטחים באיגרת וזאת אם יתמיד בהחזקת האיגרת עד לפדיון. מחיר האיגרת נקבע במהלך המסחר בבורסה אגרות חוב נתפסות כאפיק השקעה סולידי אבל לא נטול סיכון כיוון שהנייר נסחר בבורסה, יתכנו גם ירידות שערים, בהתאם לביקוש ולהיצע לאיגרת.
אגרות חוב מיועדות
אגרות מיועדות משנתמלאו לגביהן כל אלה : אינן נסחרות בבורסה, הונפקו לקרנות פנסיה בלבד, הקרן והריבית עליה צמודות למדד מחירים לצרכן, האגרות הונפקו לתקופה ארוכה.
אומגה (Omega)

גמישות ערך האופציה ביחס למחיר נכס הבסיס. השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס.

אופציה
חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש או למכור נכס מסוים (נכס בסיס) במחיר, כמות וזמן נקובים מראש.
אופציה אירופאית

אופציה הניתנת למימוש רק בתאריך המימוש (סוף חיי האופציה). האופציות בשוק המעו"ף הן אופציות אירופאיות (OPTIONS) 

אופציה במט"ח
מקנה למחזיק בה זכות ללא התחייבות, לקנות או למכור סכום קבוע במטבע מסוים, במשך (או בסוף) תקופת זמן מוגדרת, בשער חליפין קבוע ומוגדר מראש.
אופציה על הריבית
חוזה המקנה למחזיק בו זכות, ללא התחייבות, לקבל בתאריך מסויים סכום השווה להפרש שבין הריבית שנקבעה בהסכם לבין הריבית השוטפת בשוק.אופציה על הריבית, מאפשרת לקבוע חסם עליון לריבית שתשולם, בעת חשש מעליית ריבית (CAP), או חסם תחתון לריבית שתתקבל, בעת חשש מירידת ריבית (FLOOR). תמורת זכות זו משולמת פרמיה מראש בעת ההתקשרות.
אופציה על מניה
נייר ערך המונפק על ידי חברה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש בבורסה כמות מסוימת של מניות במחיר נתון ובמועדים שנקבעו מראש. האופציה מונפקת על ידי החברה בין בהנפקה נפרדת ובין בשילוב עם ניירות ערך נוספים. האופציה נסחרת בבורסה ושוויה נגזר משווי המניה אליה היא מומרת. לקוח יכול איפוא לרכוש ולמכור אופציות בבורסה, או להמירן למניות, הכל לפי הכדאיות.
אופציות על מדד המעו"ף
האופציות בשוק המעו"ף הינן אופציות על מדד מעו"ף שהינו מדד של 25 מניות גדולות מתוך רשימת "המשתנים".
 
12
עמוד הבא
WPS1, render time:2196 mSec