צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
     
 
המסמכים הנדרשים לתעודת זכאות
 
תעודת זהות של המבקשים
אישור מקצין העיר על משך שירות החובה בצה"ל, או אישור על שירות לאומי מאגודות שהוכרו לכך על ידי משרד הבינוי והשיכון, או אישור על שירות אזרחי מאגודות שהוכרו לכך על ידי משרד הבינוי והשיכון
פרטי אחים ואחיות: שמות של האחים והאחיות של כל אחד מהנרשמים לזכאות, כולל מספרי תעודות הזהות שלהם, כתובות מגורים בארץ ותאריך לידתם
לזוגות נשואים: תעודת נישואין
לזוגות שנרשמו לנישואין: אישור מהרבנות על ההרשמה לנישואין (לא יאוחר משלושה חודשים מתאריך ההרשמה לזכאות בסניף)
אם אתם הורים לילדים: פרטי הילדים כפי שמופיעים בתעודת הזהות. במניין מספר הילדים ייחשב גם הריון מחודש חמישי (20 שבועות) באישור קופת חולים החתום על ידי רופא
תעודת עולה: אם אתם עולים חדשים

*זכאים מסוג אחר וזכאים בעלי דירה יצטרכו להביא מסמכים נוספים. לפרטים יש לפנות ליועץ המשכנתאות בסניף
WPS2