צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
בוחרים משכנתא נכון 
ריבית משכנתא
 

ריבית המשכנתא היא מרכיב משמעותי מאוד בתהליך לקיחת משכנתא.

בכל מסלול משכנתא בו תבחרו, ריבית המשכנתאות תהיה שונה ותשפיע גם על אופן החזר המשכנתא וגם על סכום החיוב החודשי שייגבה מכם.

 

דוגמאות לשימוש שונה בריבית המשכנתאות:

  • מסלול משכנתא בריבית משכנתאות קבועה - לתקופה של 4 שנים עד 30 שנים.
  • מסלול משכנתא בריבית משכנתאות חצי קבועה - תקופה של 6 עד 30 שנים. הריבית החלה על הלוואה זו תשתנה פעם אחת, במחצית תקופת ההלוואה.

 

לעומת מסלולים אלה, בהם מחושב שיעור ריבית משכנתא באופן קבוע בכל התקופה או לאורך מחצית מהתקופה, קיימים מסלולים בהם ריבית המשכנתאות תחושב באופן משתנה.

 

לדוגמה, ריבית משכנתא 32 - ריבית משכנתאות משתנה הצמודה למדד המחירים לצרכן, לתקופה שבין 30-4 שנים. במקרה זה, ריבית המשכנתאות שתוצג לכם אינה קבועה ומושפעת מעליות או ירידות המדד.


 

רוצה לקבל החלטות בנושא ריבית משכנתא?

 

מחשבוני משכנתא

 

רוצה לחשב ריבית משכנתאות או ריביות אחרות?

 

 

לתשומת לבך:

  • המידע המלא והמפורט על סוגי ההלוואות, אופן פירעונן, מנגנון קביעת הריבית ועוד, הנו כמפורט בפרק ג' בחלק ב' של מדריך המשכנתאות.
  • המידע המוצג להלן נכון לנובמבר 2006, וכפוף לשינויים בחוק, בהוראות בנק ישראל ובדרישות הבנק בעת הביצוע כפי שיהיו מפעם לפעם.
  • אין במידע האמור לעיל משום הצעה לאשראי. קבלת המשכנתא מותנית בהגשת בקשה לקבלתה ואישורה הפרטני על ידי הבנק, כפוף למילוי תנאיו ולמתן בטוחות לשביעות רצונו.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
WPS2