צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
בוחרים משכנתא נכון 
זכאות פועלים
משכנתא לוקחים בבית
 
לקוחות בנק הפועלים? אתם מוזמנים ליהנות מהטבה ייחודית במשכנתא, בזכות פעילותכם הבנקאית.

"זכאות פועלים" מקנה ריבית מועדפת במשכנתא, על סכום שנקבע בהתאם להיקף הפעילות הבנקאית בבנק הפועלים.

 

מהי "זכאות פועלים"?

"זכאות פועלים" מקנה לכם ריבית מועדפת במשכנתא, החלה על החלק בהלוואה שנלקח בתנאי מסלול צמוד למדד המחירים לצרכן, נושא ריבית קבועה.

 

קביעת הסכום בגינו אתם זכאים להטבה זו, מתבססת על צבירת נקודות על פי פעילותכם הבנקאית בבנק הפועלים.

 

לקוחות בנקאות פרטית ייהנו מהטבה מועדפת נוספת על מרכיב "זכאות פועלים".
כבר בשלב הראשוני של בניית תמהיל המשכנתא, יחושב לכם מרכיב "זכאות פועלים", אשר יינתן בריבית אטרקטיבית.
סכום הזכאות המקסימאלי להטבה יכול להגיע עד 40% מסכום ההלוואה ולא יותר מ- 135,600 ₪.

 

כיצד מחושב סכום הטבת "זכאות פועלים"?

ההטבה מותאמת לכם באופן אישי על פי היקף פעילותכם הבנקאית.

 

כדי לחשב את גובה ההלוואה במסגרת "זכאות פועלים", ייבחנו פרמטרים כגון: שנות ותק בבנק, גובה משכורת, היקף פעילות ההשקעות, פיקדונות, הלוואות קיימות, כמות כרטיסי אשראי, הרשאות לחיוב חשבון המקושרות לחשבון. הטבת הריבית ללקוח תיקבע לפי הפרמטרים הנ"ל, כפי שיהיו המועד אישור ההלוואה, והיא תהיה בתוקף כל עוד אישור ההלוואה יהיה בתוקף. בכל אישור הלוואה ייבחנו הפרמטרים מחדש נכון למועד האישור.
בסיום התהליך תינתן לכם הצעה לקבלת חלק מההלוואה בריבית מועדפת, בסכום הנע  בין 40,000 ל-135,600 ש"ח אך לא יותר מ-40% מסכום המשכנתא הכוללת שיקבל הלקוח.
ככל שתהיו בעלי ניקוד "זכאות פועלים" גבוה יותר, כך יגדל הסכום הניתן בהטבה.

 

מהם התנאים לקבלת "זכאות פועלים"?

  • ההלוואה מיועדת ללקוחות ותיקים וחדשים של בנק הפועלים בלבד, בעלי חשבונות המשתתפים בתוכנית, בנטילת הלוואה חדשה למטרת רכישת/בניית דירת מגורים או מיחזור כזו.

  • כדי לקבל את ההטבה, עליכם לבצע הלוואה מכספי הבנק בסכום מינימאלי של 100,000 ₪.

  • גובה חלק ההלוואה הניתן במסגרת מוצר "זכאות פועלים" לא יעלה על 40% מסך סכום ההלוואה מכספי בנק או 135,600 ₪ - הנמוך מביניהם.

  • תקופת ההלוואה במסגרת ההטבה היא עד 18 שנה במסלול צמוד למדד המחירים הנושא ריבית קבועה

  • בעת ביצוע הלוואה בחלקים, מרכיב ההלוואה הכולל את ההטבה יכלל בחלק הראשון של ההלוואה ויהיה בסך 100,000 לפחות.

 

רוצים לדעת לכמה אתם זכאים?

תוכלו לברר את סכום הזכאות בדרכים הבאות:

  • יועצי המשכנתאות בסניפי הבנק
  • באמצעות "משכנתא בטלפון": 2408*

  • בחשבונך ב'פועלים באינטרנט' בלשונית "אשראי ומשכנתא"

אם אתם מעדיפים שאנו ניצור עמכם קשר טלפוני, מלאו את פרטיכם ובחרו את המועד הנוח לכם: אנחנו נצלצל אליכם.

 

ההטבה וקבלתה כפופות לתקנון התוכנית "זכאות פועלים".

 

* אין במידע האמור לעיל משום הצעה לאשראי. קבלת המשכנתא מותנית בהגשת בקשה לקבלתה ואישורה הפרטני על ידי הבנק, כפוף למילוי תנאיו , הוראות כל דין, ולקבלת בטוחות לשביעות רצונו.
* אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
WPS1