צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
איך מקבלים משכנתא 
זכאות למשכנתא מטעם המדינה
האם אתם זכאים?
 
זכאות למשכנתא מטעם המדינה מוענקת למי שעונה על כללים שנקבעו לצורך כך על ידי המדינה והונפקה לו תעודת זכאות.


זכאים יכולים להיות חסרי דירה או  בעלי דירה:

 

חסרי דירה

חסרי דירה הם מי שעונים על התנאים הבאים:

 • מי שאין ולא הייתה לו* דירה או חלק בדירה בבעלות.
 • מי שעל שמו דירה אך הדירה אינה זמינה לו למגורים בשל מגורי קרובי משפחה מקרבה ראשונה (אב/אם, סב/סבתא) ואין ולא הייתה לו דירה אחרת על שמו, ולא קיבל מהמדינה סיוע כלשהו לדיור.
 • מי שבהיותו נשוי, הייתה לו בבעלות דירה או חלק בדירה, ובעקבות גירושין הועברו הדירה או החלק בדירה ללא תמורה לבן הזוג לשעבר.
* במקרה של זוג כל אחד מבני הזוג

 

חסרי דירה הזכאים לתעודת זכאות הם: 

 • זוגות נשואים עם או בלי ילדים
 • זוגות ידועים בציבור
 • זוגות שנרשמו לנישואין
 • יחיד/ה מגיל 30 (מגיל 21 למממשי סיוע ביישובי עדיפות לאומית)
 • משפחות חד-הוריות
 • עולים חדשים

 

בעלי דירה

במקרים מסוימים יוכלו גם "בעלי דירה", כלומר מי שהיו או יש להם דירה או חלק בדירה, לקבל מהמדינה סיוע כספי.

בעלי דירה הזכאים לתעודת זכאות:

 • מי שהעבירו בעקבות גירושין עד 50% בדירה אחת בלבד עם תמורה של עד 50%, ומאז אין ולא היו להם זכויות בדירה.
 • מי שמתגוררים במצוקה (צפיפות מגורים או מצוקה בריאותית), בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

 

באפשרותכם לברר אצל יועצי המשכנתאות בסניפי בנק הפועלים, האם אתם משתייכים לאחת מקבוצות הזכאות למשכנתא. במקרים מסוימים תוכלו להיחשב לזכאים, גם אם אינכם משתייכים לאחת מהקבוצות הללו.


הסיוע מורכב מהלוואה צמודה למדד בריבית קבועה, לתקופה של - 20, 25 או 28 שנה, בתנאי החזר מועדפים.
 
המדינה קובעת את גובה ההלוואה ואת תנאיה בהתאם למצבו האישי של הזכאי ובהתאם למיקום הדירה.

היתרונות בהלוואת זכאות מתבטאים בריבית מועדפת, האפשרות לפרוע את ההלוואות בפירעון מוקדם ללא תשלום עמלת הפסד כלכלי, תעריפי שמאות מיוחדים, תעריף מיוחד לדמי  טיפול באשראי ובביטחונות  ועוד.

 

האם ניתן לקבל הלוואה נוספת מכספי בנק?

כן. אוכלוסיית הזכאים,  תוכל לקבל בנוסף להלוואת הזכאות  הלוואות נוספות מכספי הבנק. שיעור המימון תלוי בטיב הנכס (מבחינת מצבו המשפטי והביטחונות שהבנק יוכל לקבל ומבחינת שוויו) ויכולת ההחזר שלכם.

 

איך מנפיקים תעודת זכאות?


* כל האמור לעיל כפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון המשתנות מעת לעת. לקבלת מידע ספציפי ומפורט לגבי זכותכם לזכאות מכספי הסיוע של המדינה, אנא פנו אל יועצי המשכנתאות בסניפי הבנק.
 
 * אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
משכנטיפ
אתם זכאים?
המדינה עוזרת לזוגות צעירים שרוצים לקחת משכנתא. התקשרו עוד היום למשכן בטלפון - 2408*, ובדקו האם אתם זכאים לסיוע מהמדינה
WPS2