צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
גרירת משכנתא
עוברים לדירה חדשה עם המשכנתא הוותיקה!
 

גרירת משכנתא היא שירות שהבנק נותן לכם כלקוחות ותיקים, המבקשים להחליף את דירתכם הנוכחית בדירה חדשה, מבלי להחזיר לבנק את המשכנתא הישנה שלכם.
בסיום הליך גרירת משכנתא הבנק יבטל את השיעבוד המוטל על הדירה הנוכחית שלכם, כנגד קבלת ביטחונות מספקים ושיעבוד הדירה החדשה.

 

מתי לפנות לבנק בנושא גרירת המשכנתא?

גרירת המשכנתא היא תהליך מורכב, התלוי בגורמים חיצוניים רבים. לכן, רצוי לפנות לבנק בהקדם האפשרי עוד לפני קניית הדירה החדשה ולפני התקשרות עם קונה לדירה הנוכחית. כך תוכלו לדעת האם הגרירה אפשרית מבחינת הבנק, מהם התנאים הנדרשים על ידי הבנק לביצוע הגרירה, ותוכלו לערוך את הסכם מכירת הדירה הנוכחית ואת הסכם קניית הדירה החדשה בהתאם לתנאים אלה.

 

האם תמיד אפשר לגרור משכנתא?

גרירת משכנתא, ממש כמו הלוואה חדשה, תתאפשר בכפוף לשיקולי אשראי, בהתאם לנוהלי הבנק ובתנאי שהבנק יקבל ביטחונות מספקים ביחס לדירה הנרכשת. לגבי הלוואות זכאות (הניתנות מכספי סיוע של המדינה) - הגרירה מותנית בקיום הוראות מיוחדות של משרד הבינוי והשיכון, ובתנאים נוספים הקבועים בחוק ובתקנות המתייחסים למשכנתאות לזכאים.

 

מהם התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך גרירת משכנתא?

אלה המסמכים העיקריים שעליכם להמציא והתנאים הבסיסיים לשם גרירת המשכנתא:

  • חוזה המכירה של דירתכם הנוכחית.

  • העתק חוזה הרכישה של דירתכם החדשה.

  • יש ליצור שיעבוד וביטחונות על הדירה הנרכשת לטובת הבנק, לשביעות רצון הבנק ועל פי הנחיותיו.

  • על הלווים הגוררים ועל ערביהם (אם נדרשו) לחתום על מסמכי הגרירה.

  • על הלווים לשלם למוכר הדירה החדשה סכום השווה ליתרת הגרירה, בתוספת של כ- 10% לפחות ממחיר הדירה הנרכשת.
    לתשומת לבכם: על הלווים לשלם כספים אלה ממקורותיהם העצמאיים כתנאי לביצוע הגרירה, והם לא יקבלו אותם מהבנק.

  • תנאים נוספים כפי שיידרשו על ידי הבנק בכל מקרה לגופו.

 

מהן הבדיקות המקדמיות טרם מכירת הדירה הנוכחית ו/או רכישת הדירה החדשה?

אתם מוזמנים ליועצי המשכנתאות שבסניפי בנק הפועלים, כבר בשלב זה, ולבדוק האם ניתן לגרור את ההלוואה לדירה החדשה, בהתאם לתנאי הבנק. מומלץ כי בחוזה המכר של הדירה הנוכחית יתווסף סעיף, כי מתוך הונו העצמי של הרוכש, ישולם תחילה סכום השווה לסכום יתרת ההלוואה בבנק, בתוספת 10% ממחיר החוזה.
 


משכנטיפ
גרירת משכנתא - בררו לפני שתמכרו
כדאי לפנות לבנק לפני מכירת הדירה הנוכחית או קניית הדירה החדשה, ולברר האם ניתן לגרור את המשכנתא ובאילו תנאים. כך לא תיתקלו בבעיה בשלבים מתקדמים יותר.
WPS1