צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
חדש - חודש חופש מהמשכנתא באמצעות האינטרנט
 

 

פעם אחת בשנה תוכל לבחור חודש בו לא תשלם את החזר המשכנתא ובכך תוארך תקופת ההלוואה בחודש אחד.
את ההטבה ניתן לבקש כעת באמצעות האינטרנט מבלי לגשת לסניף!

 

חשוב לדעת

את הגשת הבקשה עליך להגיש בין 1 ל- 15 בחודש הקודם לחודש עבורו מבוקשת הדחייה - לדוגמה, אם תרצה לקבל "חודש חופש" לדחיית תשלום חודש מרץ, עליך להגיש את הבקשה בין 1 ל-15 בפברואר.


 

מה צריך לעשות?

 • נכנסים לאתר 'פועלים במשכנתאות'
 • בוחרים באפשרות 'חודש חופש מהמשכנתא'
 • מגישים בקשה והתשובה תישלח ישירות לביתך

  

פעולות נוספות במשכנתא באינטרנט

 

רוצה להגיש בקשה למשכנתא?

 

לתשומת לבך

 • אישור פנייתך כפוף לתנאי התוכנית כפי שיפורטו להן
 • ניתן לבקש הטבת 'חודש חופש' אחת לשנה קלנדרית לחודש אחד
 • בחודש הנדחה לא ישולם התשלום החודשי 
 • הרכב התשלום הנדחה יתווסף ליתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת
 • הרכב הריבית בתשלום הנדחה יתווסף ליתרת קרן ההלוואה הבלתי מסולקת
 • תקופת ההלוואה שנותרה תוארך בגין כל דחיה
 • תקופת ההלוואה תוארך בחודש אחד
 • תקופת הדחייה לא ישולם התשלום החודשי
 • דחייה על פי התוכנית תתאפשר בהלוואה מכספי הבנק,  שאינה כוללת מרכיב דחיית תשלומים
 • לאחר קבלת ההטבה עדיין יימשכו תשלומי ביטוח חיים ומבנה במסגרת הפוליסה הקבוצתית
 • במקרה של פיגורים בתשלום ההלוואה לא ניתן לממש את הטבת 'חודש חופש'
 • בכפוף לתנאי התוכנית ולאישור הבנק
WPS2