צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
ביטוח מבנה וחיים במהלך חיי המשכנתא
 

הביטוחים שרכשנו בעת לקיחת הלוואת המשכנתא ישמשו אותנו לאורך חייה.
יחד עם זאת, ייתכן ויעלה הצורך לבצע שינויים בפוליסות הביטוח, במקרים מסוימים כגון: מעבר מחברת ביטוח אחת לאחרת, שינוי בסכומי הביטוח בפוליסות בהתאם ליתרות ההלוואה, נזק למבנה המבוטח, מימוש פוליסת ביטוח חיים במקרה של חו"ח פטירה וכו'.

 

כדי להתמודד עם מצבים אלה, ריכזנו עבורכם מידע שימושי בנושא.  

  

החלפת פוליסת ביטוח

לווים אשר מבוטחים בחברת ביטוח חיצונית, לרבות 'פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ', או במסגרת פוליסת הביטוח הקבוצתית של הבנק, רשאים להחליף את ביטוח החיים ו/או המבנה כך שהביטוחים יהיו באמצעות מבטח אחר. במקרה זה עליהם להמציא לבנק פוליסות מקוריות חלופיות, שבהן הבנק הוא המוטב הבלתי חוזר לקבלת תגמולי הביטוח, בקרות מקרה הביטוח.
על הפוליסות החלופיות לכלול את התחייבות חברת הביטוח להודיע לבנק 30 יום מראש במקרה של ביטול הפוליסה. בביטוח חיים יש לדאוג שהפוליסה תהיה בגובה יתרת הלוואה העדכנית ותקופת ההלוואה צריכה להתאים לנתוני ההלוואה. בביטוח מבנה יש לדאוג שהפוליסה תכלול כיסויים בגין רעידת אדמה ,סיכוני מים ונוזלים אחרים.                                                                                        

 

את הפוליסות מומלץ להעביר באמצעות נציגויות משכן בסניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ או לחילופין, לשלוח בדואר לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות בכתובת: הנגב 11 ת.ד. 36002 תל אביב, מיקוד 61360 .

 

כאשר לווה בוחר להחליף פוליסת ביטוח ולעבור מחברת ביטוח אחת לאחרת, באחריותו לדאוג לביטול הפוליסה הקודמת בכדי להימנע מכפל ביטוח, לרבות כאשר הביטוח מתקיים באמצעות פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח 2005 בע"מ.חשוב לציין כי משלוח פוליסה חלופית לבנק אינו מספיק לצורך ביטול פוליסת ביטוח החיים הקיימת בסוכנות פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח 2005 בע"מ.לצורך הביטול בסוכנות עליכם לפנות אליה ולהגיש בקשה בכתב לביטול הפוליסה הקיימת.
אין חובה לבצע ביטוח בגין הלוואות בסכומים של עד 30,000 ש"ח או בגין הלוואות שיתרתן אינה עולה על סכום זה. כמו כן לא חלה חובה לבצע ביטוחים בגין הלוואות מענק.


מה עושים במקרה פטירת לווה מבוטח?

במקרה של חו"ח פטירת לווה המבוטח באמצעות הפוליסה הקבוצתית של הבנק, יש לשלוח תעודת פטירה מקורית בציון סיבת המוות, לבנק הפועלים, אגף אשראי קמעונאי ומשכנתאות ברחוב הנגב 11 תל אביב מיקוד 36002. חברת הביטוח רשאית לבקש אישורים ומסמכים נוספים.
                                                          

במקרה של חו"ח פטירת לווה אשר מבוטח באמצעות מבטח חיצוני, לרבות באמצעות 'פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ' יש להודיע לחברה המבטחת.
בכל מקרה, יש לשלוח לבנק תעודת פטירה לצורך עדכון ברישומי הבנק.

 

מה עושים במקרה של נזק למבנה הנכס המשועבד?

במקרה של נזק למבנה המבוטח באמצעות הפוליסה הקבוצתית של הבנק יש לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר 2401*.
במקרה של נזק למבנה המבוטח באמצעות מבטח חיצוני, לרבות 'פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ' יש לפנות ישירות לחברה המבטחת.
                                                          

הסבת שיק מחברת הביטוח

חברת הביטוח שלכם הנפיקה שיק בגין פיצוי על נזק למבנה לפקודת בנק הפועלים ואתם מבקשים להסב את השיק לפקודתכם? לצורך קבלת אישור הבנק להסבת השיק, עליכם לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון מספר 2401*. לשם כך יש להצטייד בפרטים הבאים: סכום השיק, תאריך הנזק , שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה.

WPS1