צור קשר
* מומלץ לקבוע פגישה מראש לפני ההגעה לסניף
הטבה ייחודית במשכנתא ללקוחות בנק הפועלים
חיים עם המשכנתא 
קשיים ופיגור בתשלומי המשכנתא
פניה לוועדה הבין משרדית
 
על פי חוק ההגנה על נוטלי משכנתאות לדיור (תיקוני חקיקה), התשס"ב 2002, יכולים לווים להם קיימות הלוואות במסגרת תכנית הסיוע של משרד הבינוי והשיכון, לפנות לוועדה המיוחדת לצורך בקשת הקלה בגובה התשלומים החודשיים בשל מצוקה כלכלית או בעיה רפואית או מכל סיבה אחרת וכן ביצוע הסדרים לסילוק חובות ללווים להם קיימות הלוואות מכספי מדינה

 

הוועדה המיוחדת כוללת נציגים ממשרד האוצר, ממשרד השיכון וכן נציג מהבנק.

 

נוהל הפנייה לוועדה:

  • כבר במכתב ההתראה הראשון שנשלח ללווים בגין הפיגורים מיודעים הלווים אודות האפשרות לפנות בכתב לוועדה המיוחדת. עם קבלת המכתב בוועדה המיוחדת יישלח ללווים מכתב תשובה המפרט את רשימת המסמכים אותם עליהם להמציא לצורך הדיון בוועדה: אישורי הכנסת הלווים בשלושת החודשים האחרונים, תדפיסי בנק של הלווים בשלושת החודשים האחרונים, מסמכים רפואיים (במידה וקיימים), מסמכים סוציאליים ועוד.
  • לווים שאינם בפיגור רשאים אף הם לפנות לוועדה המיוחדת בבקשת סיוע ולהמציא את המסמכים המפורטים לעיל.
  • הבאת בקשת הלווים לוועדה המיוחדת כרוכה בביצוע בדיקת יכולת המבוצעת באמצעות חוקר מטעם משרד הבינוי והשיכון. הבדיקה מתבצעת בבית הלווים, בתיאום מראש ולאחר ששולמה עלות הבדיקה. 

 

ניתן להתעדכן בפרטי הפנייה לוועדה ובגובה עלות הבדיקה במוקד שירות הלקוחות בטלפון 2401*.


 

WPS2